IJsselvreugd

Mogelijke uitbreidingslocatie voor woningbouw in Montfoort.

‘IJsselvreugd’ is door de gemeenteraad op 7 december 2020 aangewezen als één van de vier mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw. De locatie ligt aan de noordoost kant van Montfoort (achter het Shell-station) en heeft een omvang van circa 10 ha. Het plan om deze locatie te gaan ontwikkelen is, ontstaan in 2019 uit een initiatief van enkele eigenaren in het plangebied.

Stand van zaken (november 2022)

In 2020 is gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd in het plangebied. Dit betekent dat de gemeente het eerste recht van koop heeft als er grond wordt aangeboden. In november 2021 heeft de gemeenteraad besloten om locatie IJsselvreugd als toekomstige woningbouwlocatie vast te leggen, maar aan locaties De Bleek en Doeldijk een hogere prioriteit toe te kennen. De uitbreidingslocatie is opgenomen in de omgevingsvisie van gemeente Montfoort. Het participatietraject voor IJsselvreugd is nog niet opgestart. Er vinden wel gesprekken plaats met grondeigenaren en mogelijke projectontwikkelaars.

Vervolg

IJsselvreugd is als toekomstige woningbouwlocatie aangewezen door de gemeenteraad. Daarmee is echter nog niet definitief of en wanneer het plan daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dat hangt nog af van het overleg met de provincie, de ontwikkelingen op de andere uitbreidingslocaties en de bevindingen in het vervolgtraject. In 2023 zal er meer duidelijkheid komen over de toekomst van IJsselvreugd en over de vervolgstappen.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. J.P.H. Chatrou via j.chatrou@montfoort.nl.