Willeskopperpoort

Woningbouwlocatie in Montfoort.

De locatie ligt tegenover de Jumbo in Montfoort, op de hoek van de Lieve Vrouwegracht en de Achterdijk. Momenteel kent de locatie de bestemmingen bedrijf, gemengd en wonen. Aan de achterzijde van de huidige woningen is een restant van de stadsmuur (Rijksmonument) in de achtergevels verwerkt. De locatie ligt in de westelijke entree van de binnenstad en kan een kwaliteitsimpuls gebruiken. In de Visie Binnenstad staat deze locatie dan ook genoemd als plek waar verbetering gewenst is.

Voor de locatie zijn vanaf 2014 drie afzonderlijke aanvragen ingediend die min of meer op elkaar aansluiten in drie verschillende fases. Alle aanvragen bij elkaar genomen werd de bouw van 12 koopappartementen voorgesteld, variërend van 65 tot 177 m2. Aan de Achterdijk waren 5 inpandige garages en op de begane grond aan de waterkant een restaurant voorgesteld.

De aanvragen zijn voor drie fases:

  • Fase 1: Willeskopperpoort, Montfoort: wonen en horeca
  • Fase 2: Lieve Vrouwegracht nabij 22: wonen en uitbreiden horeca
  • Fase 3: Achterdijk 20-22: wonen

Gemeente en initiatiefnemer waren geruime tijd met elkaar in gesprek over de Willeskopperpoort. In december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten fase 3 te weigeren. Op 26 september 2023 heeft het college besloten om ook de aanvragen voor fase 1 en 2 te weigeren. Het voorgestelde programma vindt de gemeente te fors voor dit gebied. Voorbeelden zijn de impact op de kleinschalige bebouwing aan de Achterdijk en de veelheid aan massa’s en gevels aan de waterkant. Los daarvan voorziet het voorstel niet in voldoende parkeerplaatsen. Het project leidt in deze vorm tot een parkeerprobleem in de buurt.

Plandeel (fase 1)

De oudste aanvraag, waarbij een drietal appartementen met commerciële ruimte (horeca) op de begane grond op de hoek werd voorgesteld, stond nog open. De gemeente heeft de aanvrager tot 1 augustus 2023 de tijd gegeven om met een oplossing voor het parkeren te komen. Omdat geen oplossing is aangedragen, heeft de gemeente nu geconcludeerd dat geen vergunbaar en haalbaar plan te realiseren is.

Plandeel (fase 2 en 3)

Plandeel Lieve Vrouwegracht nabij 22 (fase 2)

De gemeente heeft in december 2021 een ontwerpbesluit genomen om de vergunning voor fase 2 te weigeren. Dit was voor de initiatiefnemer niet helemaal duidelijk. De rechtbank vond dat de gemeente de initiatiefnemer nog een kans moest geven om een zienswijze in te dienen. De gemeente heeft dat na de uitspraak van de rechtbank gedaan, maar de initiatiefnemer heeft geen zienswijze ingediend. Het college heeft op 26 september 2023 het definitieve besluit genomen om de vergunning voor fase 2 te weigeren.

Plandeel Achterdijk 20 (fase 3)

De vergunningaanvraag voor fase 3 is door de gemeente in december 2021 geweigerd. De initiatiefnemer heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Volgens de gemeente was dit bezwaar ‘niet-ontvankelijk’ (dat wil zeggen dat het bezwaar niet behandeld hoeft te worden omdat het niet correct is ingediend). De rechtbank heeft op 24 januari 2023 geoordeeld dat dit een juiste beslissing was. De weigering voor fase 3 is inmiddels onherroepelijk.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider J. Chatrou via j.chatrou@montfoort.nl.