Willeskopperpoort

Woningbouwlocatie in Montfoort.

De locatie ligt tegenover de Jumbo in Montfoort, op de hoek van de Lieve Vrouwengracht en de Achterdijk. Momenteel kent de locatie de bestemmingen bedrijf, gemengd en wonen. Aan de achterzijde van de huidige woningen is een restant van de stadsmuur (Rijksmonument) in de achtergevels verwerkt. De locatie ligt in de westelijke entree van de binnenstad en kan een kwaliteitsimpuls gebruiken. In de Visie Binnenstad staat deze locatie dan ook genoemd als plek waar verbetering gewenst is.

Waar zit de discussie bij Willeskopperpoort? 

Voor de locatie zijn vanaf 2014 drie afzonderlijke aanvragen ingediend die min of meer op elkaar aansluiten. Alle aanvragen bij elkaar genomen wordt de bouw van 12 koopappartementen voorgesteld, variërend van 65 tot 177 m2. Aan de Achterdijk zijn 5 inpandige garages en op de begane grond aan de waterkant een restaurant voorgesteld.

Gemeente en initiatiefnemer zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over de Willeskopperpoort. Het voorgestelde programma vindt de gemeente te fors voor dit gebied. Voorbeelden zijn de impact op de kleinschalige bebouwing aan de Achterdijk en de veelheid aan massa’s en gevels aan de waterkant. Los daarvan voorziet het voorstel niet in voldoende parkeerplaatsen. Daarnaast is de wens om een restaurant toe te voegen ook een punt van discussie. Er is dus nog geen overeenstemming over de plannen, waardoor het project stagneert.

Stand van zaken (november 2022)

In december 2021 heeft het college besloten twee van de drie aanvragen te weigeren. De oudste aanvraag, waarbij een drietal appartementen met commerciële ruimte op de begane grond op de hoek wordt voorgesteld, staat nog open. De gemeente onderzoekt, in samenwerking met de aanvrager, of hier een vergunbaar en haalbaar plan te realiseren is. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider J. Chatrou via j.chatrou@montfoort.nl.