Willeskopperpoort

Woningbouwlocatie in Montfoort.

De locatie ligt tegenover de Jumbo in Montfoort, op de hoek van de Lieve Vrouwengracht en de Achterdijk. Momenteel kent de locatie de bestemmingen bedrijf, gemengd en wonen. Aan de achterzijde van de huidige woningen is een restant van de stadsmuur (Rijksmonument) in de achtergevels verwerkt. De locatie ligt in de westelijke entree van de binnenstad en kan een kwaliteitsimpuls gebruiken. In de Visie Binnenstad staat deze locatie dan ook genoemd als plek waar verbetering gewenst is.

Waar zit de discussie bij Willeskopperpoort? 

Voor de locatie zijn vanaf 2014 drie afzonderlijke aanvragen ingediend die min of meer op elkaar aansluiten. Alle aanvragen bij elkaar genomen wordt de bouw van 12 koopappartementen voorgesteld, variërend van 65 tot 177 m2. Aan de Achterdijk zijn 5 inpandige garages en op de begane grond aan de waterkant een restaurant voorgesteld.

Gemeente en initiatiefnemer zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over de Willeskopperpoort. Het voorgestelde programma vindt de gemeente te fors voor dit gebied. Voorbeelden zijn de impact op de kleinschalige bebouwing aan de Achterdijk en de veelheid aan massa’s en gevels aan de waterkant. Los daarvan voorziet het voorstel niet in voldoende parkeerplaatsen. Daarnaast is de wens om een restaurant toe te voegen ook een punt van discussie. Er is dus nog geen overeenstemming over de plannen, waardoor het project stagneert.

Stand van zaken (januari 2023)

In december 2021 heeft het college besloten twee van de drie aanvragen te weigeren. 

Plandeel (fase 1)

De oudste aanvraag, waarbij een drietal appartementen met commerciële ruimte op de begane grond op de hoek wordt voorgesteld, staat nog open. De gemeente onderzoekt, in samenwerking met de aanvrager, of hier een vergunbaar en haalbaar plan te realiseren is. 

Plandeel (fase 2 en 3)

Op 20 januari 2023 heeft de zitting plaatsgehad van een rechtszaak tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Er werden 2 zaken behandeld die betrekking hadden op het plan Willeskopperpoort. De rechtbank heeft op 24 januari 2023 uitspraak gedaan. Hieronder de samenvatting van die uitspraak:

Plandeel Lieve Vrouwegracht 22 (fase 2)

De gemeente is voornemens om de vergunning voor fase 2 te weigeren, maar dit was voor de initiatiefnemer niet helemaal duidelijk. De gemeente zal de initiatiefnemer een laatste maal in de gelegenheid stellen om een zienswijze in te dienen en daarna een definitief besluit nemen op deze vergunningaanvraag.

Plandeel Achterdijk 20 (fase 3)

De vergunningaanvraag voor fase 3 is door de gemeente geweigerd. De initiatiefnemer heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Volgens de gemeente was dit bezwaar ‘niet-ontvankelijk’ (dat wil zeggen dat het bezwaar niet behandeld hoeft te worden omdat het niet correct is ingediend). De rechtbank heeft op 24 januari 2023 geoordeeld dat dit een juiste beslissing was. De initiatiefnemer kan nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider J. Chatrou via j.chatrou@montfoort.nl.