Willeskopperpoort

Woningbouwlocatie in Montfoort.

De locatie ligt tegenover de Jumbo in Montfoort, op de hoek van de Lieve Vrouwengracht en de Achterdijk. Momenteel kent de locatie de bestemmingen bedrijf, gemengd en wonen. Aan de achterzijde van de huidige woningen is een restant van de stadsmuur (Rijksmonument) in de achtergevels verwerkt. De locatie ligt in de westelijke entree van de binnenstad en kan een kwaliteitsimpuls gebruiken. In de Visie Binnenstad staat deze locatie dan ook genoemd als plek waar verbetering gewenst is.

Waar zit de discussie bij Willeskopperpoort? 

Gemeente en initiatiefnemer zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over deze aanvragen Gezien de onlosmakelijke samenhang tussen deze aanvragen zijn ze in gezamenlijkheid beoordeeld. Alle aanvragen bij elkaar genomen, wordt de bouw van 12 koopappartementen voorgesteld, variërend van 65 tot 177 m2. Aan de Achterdijk zijn 5 inpandige garages en op de begane grond aan de waterkant een restaurant voorgesteld.

Het voorgestelde programma is zo fors, dat ruimtelijke inpasbaarheid moeilijk zo niet onhaalbaar lijkt. Voorbeelden hiervan zijn de impact van de aanvragen op de kleinschalige bebouwing aan de Achterdijk en de veelheid aan massa’s en gevels aan de waterkant. Los daarvan is er ook een probleem met het aantal benodigde parkeerplaatsen. Om voorgestelde ontwikkeling mogelijk te maken, minstens 40 parkeerplaatsen buiten het plangebied gevonden moeten worden. Ander discussiepunt is de wens een restaurant toe te voegen.

Stand van zaken (januari 2022)

Voor de locatie zijn vanaf 2014 drie aanvragen ingediend die min of meer op elkaar aansluiten. In december 2021 heeft het college besloten twee van de drie aanvragen te weigeren. De oudste aanvraag, waarbij een drietal appartementen met commerciële ruimte op de begane grond op de hoek wordt voorgesteld staat nog open. De gemeente zal, in samenwerking met de aanvrager, bekijken of hier een vergunbaar en haalbaar plan te realiseren is. 

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, mevr. M. Visser via m.visser@montfoort.