Welstand

Een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand.

Heeft u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig, dan legt de gemeente dit voor aan de welstand. De welstand beslist of het bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandseisen. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Deze eisen gaan over:

  • Hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien.
  • Welke materialen er gebruikt worden.
  • Of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving.
  • Of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0348 476 400 of bouw@montfoort.nl.

Hoe werkt het?

Het is verstandig om vóór een officiële aanvraag een tekening te maken van wat u wilt bouwen. Deze tekening legt u voor aan de welstandcommissie. Zij geven dan een principeoordeel.

  • De gemeente controleert eerst of uw bouwplannen passen binnen het bestemmingsplan.
  • Past dit niet en kan er ook geen vrijstelling worden verleend? Dan gaat uw bouwplan niet naar de welstandscommissie.
  • Past uw bouwplan binnen het bestemmingsplan? Dan gaat uw bouwplan door naar de welstandscommissie.
  • Bij een negatief advies van de welstand krijgt u de mogelijkheid om de aanvraag te wijzigen.
Kosten

U betaalt legeskosten om uw bouwplan te laten controleren door de welstandcommissie. De kosten vindt u in de legesverordening.