Kind erkennen

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan kunt u het kind erkennen. Daarna kunt u ook het ouderlijk gezag aanvragen.

Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt uw kind erkennen tijdens de zwangerschap, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Maak hier uw afspraak

Hoe werkt het?

Voor het erkennen van een kind en het kiezen van een achternaam, gaat u persoonlijk naar de gemeente. Erkent u het kind bij de geboorteaangifte? Dan gaat u naar de gemeente waar het kind is geboren. Erkent u het kind voor de geboorte of na de geboorteaangifte? Dat kan in iedere gemeente in Nederland.

Zo erkent u een kind:

 • Maak een afspraak;
 • Wilt u bij de erkenning van uw eerste kind een achternaam kiezen? Dan moeten beide ouders aanwezig zijn bij de erkenning;
 • Neem de volgende documenten mee:​​​​​​
  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf;
  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder;
  • Is de moeder niet aanwezig bij de erkenning? Neem haar schriftelijke toestemming voor de erkenning mee
  • Is het kind  dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder? Neem dan schriftelijk toestemming van moeder én kind mee.
  • Is het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder? Dan moet het kind aanwezig zijn bij de erkenning om toestemming te geven;
  • Woont een van de ouders in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs van ongehuwd zijn mee met adres- en woonplaatsgegevens.

Wanneer u vóór de geboorte het kind erkent, bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Naamkeuze bij erkenning kind

Tijdens de erkenning kunt u de achternaam van uw kind vastleggen, dit heet naamkeuze.

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de achternaam van de biologische moeder. Erkent u als vader of duomoeder het  kind? Dan kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. Is het kind 16 jaar of ouder bij de erkenning? Dan kiest het kind zelf welke achternaam hij of zij wil dragen.

Ouderlijk gezag

Als u een kind erkent, betekent dat in 2022 niet dat u ook het ouderlijk gezag krijgt. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor het kind. Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Meer informatie over ouderlijk gezag kunt u hier lezen.