Nederlandse nationaliteit aanvragen

Heeft u een buitenlandse nationaliteit? En wilt (ook) de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dat kan op twee manieren:

 • U kunt op twee manieren Nederlander worden. De snelste manier om Nederlander te worden is door optie. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. De gemeente krijgt of dit voor u geldt.
 • Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren. De immigratie en Naturalisatiedienst (IND) beslist over uw aanvraag voor naturalisatie.

Maak hier uw afspraak

Hoe werkt het?

Zo vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan:

 • U maakt een afspraak;
 • U neemt mee:
  • Uw geldige identiteitsbewijs;
  • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf (dit is niet nodig als u uit één van deze Europese landen komt;
  • Uw geboorteakte;
  • Bij een naturalisatieverzoek:
   • Uw inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)
   • Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont  u samen met een Nederlandse partner? Dan dient u uw huwelijksakte/akte van partnerschap mee te nemen en een bewijs dat u drie jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner.
 • U betaalt bij de aanvraag;
 • U krijgt een brief met het besluit en een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten. 

Voorwaarden

Voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen zijn:

Doet u een aanvraag voor uw kind? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag woont u kind in Nederland;
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning;
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal drie jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. 
Termijn

Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie—en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is één jaar nodig.