Aangifte van overlijden

Als iemand overleden is, moet daarvan aangifte gedaan worden. Dit gebeurt in de gemeente waar deze persoon is overleden. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit. Regelt u dit zelf? Maak dan een afspraak. De begrafenis of crematie moet plaatsvinden binnen 6 dagen na het overlijden.

Maak hier uw afspraak

Hoe werkt het?

Zo doet u aangifte van overlijden:

 • Maak een afspraak;
 • U neemt mee:
  • Uw geldige identiteitsbewijs;
  • Een verklaring van overlijden, afgegeven door de arts of lijkschouwer;
  • Kennisgeving overlijden van de uitvaartondernemer met datum en plaats van de begrafenis of crematie;
  • B-enveloppe met de doodsoorzaakverklaring welke bestemd is voor het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS);
  • Eventueel het trouwboekje.
Voorwaarden

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overleden eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming nodig van de officier van justitie en van de burgemeester. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig. 

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60.