Trouwen of geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Meld dan uw plannen bij de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt registreren. U moet dan alle gegevens doorgeven van uzelf, uw partner en getuigen. Dit kan vanaf één jaar voor de datum van de officiële gebeurtenis. De laatste mogelijkheid is twee weken voor uw huwelijk/partnerschap. 

Hoe werkt het?
 • Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in de gemeente Montfoort? Dan kunt u de definitieve datum bij ons vastleggen. U belt dan naar 0348 476400.
 • U ontvangt van ons per mail de melding van uw voorgenomen huwelijk. De ingevulde melding en kopieën van legitimatiebewijzen moeten minimaal 14 dagen voor de datum van het huwelijk/partnerschap zijn ingeleverd bij ons.
 • Bij een huwelijk of partnerschapsregistratie zijn minimaal twee en maximaal vier getuigen aanwezig. De getuigen moeten meerderjarig zijn.
 • De gemeente controleert of u voldoet aan de voorwaarden.
 • Wanneer het dossier compleet is, nemen wij enkele weken voor het huwelijk/partnerschap telefonisch contact met u op om een aantal praktische zaken door te nemen.
 • U kunt een persoonlijk gesprek inplannen met de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS). Let op: dit is niet van toepassing bij een kosteloos huwelijk.
Aanvullende documenten
Bent u in het buitenland geboren of heeft u daar gewoond? Of bent u niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit? Dan kan het zijn dat wij aanvullende documenten van u nodig hebben. Bijvoorbeeld een geboorteakte, een bewijs dat u niet gehuwd bent of een bewijs van ontbinding van uw vorige huwelijk.
Melding voorgenomen huwelijk

Wilt u trouwen in de gemeente Montfoort? U doet dan bij ons melding dat u het voornemen heeft om met elkaar te trouwen of een partnerschap aan te gaan. Daarnaast geeft u aan wie uw getuigen zijn. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’.

De melding van voorgenomen huwelijk of partnerschap is één jaar geldig en moet uiterlijk twee weken voor het huwelijk of de partnerschap geregeld zijn.

Voorwaarden

De voorwaarden om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U bent niet met iemand anders getrouwd;
 • U heeft niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap;
 • U bent niet geen directe familie van uw partner. Zo mag uw partner bijvoorbeeld niet uw vader (klein)dochter, opa of (half)zus zijn;
 • U staat niet onder curatele. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

De gemeente controleert of u mag trouwen of een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Kosten
Product Prijs
Huwelijk of partnershap registreren op maandag t/m vrijdag €468,00
Huwelijk of partnershap registreren op zaterdag €535,60
Trouwboekje €31,45


Bovenstaande prijs is exclusief de kosten voor het gebruik van een locatie. 

Kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap

Deze ceremonie is mogelijk op maandag om 09.00 uur in het stadskantoor van de gemeente Montfoort. Minstens één van de partners moet wonen in de gemeente Montfoort. Er is dan geen persoonlijke toespraak van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Trouwlocaties

De gemeente Montfoort kent de volgende trouwlocaties:

 • Het Stadskantoor Montfoort
 • De Commanderije van St. Jan, Hofstraat 5
 • Het Oude Stadhuis, Hoogstraat 36
 • Het Kasteel Montfoort, Kasteelplein 1
 • De Heeren van Montfoort, Hoogstraat 41

Andere locatie
Wilt u het huwelijk of de partnerschapsregistratie op een andere locatie doen? U kunt hiervoor bij ons een verzoek doen. Voorwaarde is dat deze locatie binnen onze gemeentegrenzen ligt. De gemeente keurt uw aanvraag om de locatie voor één keer als trouwlocatie te gebruiken. Wilt u het bruiloftsfeest op deze locatie te houden? Dan kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft. Houd rekening met een aanvraagtermijn van twaalf weken.

Verschil geregistreerd partnerschap en huwelijk

Hoe laat u uw relatie officieel vastleggen? Met een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Beide vormen zijn juridisch bijna gelijk. De Rijksoverheid geeft meer informatie over trouwen en geregistreerd partnerschap.

Er zijn vier verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Het huwelijk tussen man en vrouw wordt wereldwijd erkend. Bij een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht is dit niet het geval. Een geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw en tussen personen van hetzelfde geslacht wordt niet in alle landen geaccepteerd. Dit geldt ook voor een huwelijk dat is ontstaan door het omzetten van een geregistreerd partnerschap.
Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Wilt u uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk? Dat kan. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Wanneer u in Nederland woont, kunt u dit in elke gemeente in Nederland doen.

Een huwelijk dat is ontstaan door het omzetten van een geregistreerd partnerschap wordt niet overal ter wereld erkend.