Verhuizen binnen Nederland

Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit kan vier weken voor de verhuisdatum tot vijf dagen na de verhuizing. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, ook uw officiële verhuisdatum.

Direct uw verhuizing doorgeven

Personen die een verhuizing door mogen geven:

 • iedere meerderjarige voor zichzelf
 • iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar
 • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een gemachtigde
Hoe werkt het?
Digitaal
 • Vul het aanvraagformulier digitaal in. Gebruik uw DigiD om in te loggen;
 • Voeg uw huurovereenkomst of notariële akte van levering toe;
 • Verhuizen gezinsleden mee? Voeg dan de legitimatiebewijzen van de meeverhuizende gezinsleden toe;
 • Gaat u samenwonen of inwonen? Voeg dan een schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs toe;
 • Gaat u als één van de ouders met uw kind(eren) verhuizen uit de situatie waarbij beide ouders het gezamenlijk gezag over het kind of de kinderen hebben? Dan is hiervoor schriftelijke toestemming van de andere gezaghouder nodig. De andere ouder vult hiervoor de achterzijde toestemmingsverklaring andere ouder of gezaghouder in. Voeg hierbij een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs toe;
 • Wanneer u ingeschreven staat, ontvangt u een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.
Op afspraak
 • Maak een afspraak;
 • Print het verhuisformulier uit. Vul deze volledig in. Kunt u deze niet uitprinten? Dan kunt u het formulier ook op het stadhuis invullen;
 • Neem uw legitimatiebewijs en die van de overige meeverhuizende gezinsleden;
 • Neem uw huurovereenkomst of notariële akte van levering mee;
 • Gaat u samenwonen of inwonen? Neem dan een schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs mee;
 • Gaat u als één van de ouders met uw kind(eren) verhuizen uit de situatie waarbij beide ouders het gezamenlijk gezag over het kind of de kinderen hebben? Dan is hiervoor schriftelijke toestemming van de andere gezaghouder nodig. De andere ouder vult hiervoor de achterzijde toestemmingsverklaring andere ouder of gezaghouder in. Neem hierbij een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs mee;
 • Wanneer u ingeschreven staat, ontvangt u een bevestigingsbrief op het nieuwe adres
Schriftelijke aanvraag
 • Download het verhuisformulier. Vul deze volledig in;
 • Stuur uw legitimatiebewijs en die van de overige meeverhuizende gezinsleden mee;
 • Stuur uw huurovereenkomst of notariële akte van levering mee;
 • Gaat u samenwonen of inwonen? Voeg dan een schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs toe;
 • Gaat u als één van de ouders met uw kind(eren) verhuizen uit de situatie waarbij beide ouders het gezamenlijk gezag over het kind of de kinderen hebben? Dan is hiervoor schriftelijke toestemming van de andere gezaghouder nodig. De andere ouder vult hiervoor de achterzijde toestemmingsverklaring andere ouder of gezaghouder in. Voeg hierbij een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs toe;
 • Stuur het verhuisformulier naar de gemeente Montfoort. Het postadres is: afdeling Burgerzaken, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. Stuur ook een kopie van het legitimatiebewijs van alle verhuizende personen mee;
 • Wanneer u ingeschreven staat, ontvangt u een bevestigingsbrief op het nieuwe adres.