Briefadres

Heeft u geen vast woonadres in Nederland? Dan kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Daar krijgt u dan voortaan uw post. Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn. 

U vraagt het briefadres aan in de gemeente waarin het briefadres ligt. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Maak hier uw afspraak

Hoe werkt het?
Op afspraak
 • Maak een afspraak;
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
 • Neem een (kopie) legitimatiebewijs van de briefadresgever mee; 
 • Vul het formulier aangifte van briefadres in. Neem deze mee naar de afspraak.
Schriftelijke aanvraag
 • Download het formulier aangifte van briefadres. Vul het volledig in;
 • Stuur het verzoek naar de gemeente Montfoort. Het postadres is: afdeling Burgerzaken, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
 • Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee;
 • Stuur een kopie van het legitimatiebewijs van de briefadresgever mee.

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een briefadres.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • Schipper bent en maximaal twee jaar aaneengesloten van huis bent voor werk
  • In een gevangenis verblijft
  • In een psychiatrische inrichting verblijft
  • In een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • Bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is
 • Het briefadres is in Nederland
 • Het briefadres is geen postbus
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner van een briefadres