Verhuizing naar Nederland

Wilt u vanuit het buitenland langer dan 4 maanden, binnen minimaal een half jaar, in Nederland komen wonen? Dan moet u zich persoonlijk in laten schrijven in de gemeente Montfoort. Dit moet u binnen 5 dagen na aankomst doen. Hiervoor maakt u een afspraak. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij met u meekomen.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie
 • U heeft de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning
 • U mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten

Maak hier uw afspraak    Ik heb geen rechtmatig verblijf

Hoe werkt het?
 • Maak een afspraak;
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
 • Neem uw huur- of koopcontract mee. Gaat u bij iemand inwonen? Neem dan een schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner mee. En voeg een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij
 • Neem originele gewaarmerkte documenten vanuit het buitenland van uzelf, uw partner en/of kinderen mee. Bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte en/of een overlijdensakte van echtgenoot/echtgenote*;
 • Komt u uit de Nederlandse Antillen of Aruba? Dan heeft u een uitschrijvingsbewijs van de Nederlandse Antillen of Aruba nodig.

* Heeft u deze documenten nog niet? U heeft na uw aanmelding drie maanden de tijd om deze aan ons te laten zien.

Legalisatie en verificatie buitenlandse documenten

Voordat de gemeente buitenlandse documenten kan gebruiken, wil de gemeente zeker weten of uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document. Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over het legaliseren van documenten voor gebruik in en buiten Nederland. Hier staat per land wat u nodig heeft.

 • Legalisatie betekent dat u officieel laat maken dat uw document echt is. Dit doet u in het land waar uw document is opgesteld.
 • Verificatie betekent dat u laat controleren of de inhoud van uw document betrouwbaar is. Dit regelt u bij de gemeente.

Documenten die zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans hoeven niet te worden vertaald. Overige documenten moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler.