Inzage persoonsgegevens

De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland. Gemeenten houden de persoonsgegevens van hun inwoners bij in de BRP.

Kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen inzien? Dan kunt u op mijnoverheid.nl zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan.

Aan wie zijn mijn persoonsgegevens verstrekt?

Als u wilt weten aan wie over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u dit online bij ons opvragen.

Aanpassen onjuiste gegevens

Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit, staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Kloppen uw persoonsgegevens niet (meer)? Dan kunt u ons vragen om de persoonsgegevens aan te passen. Dit noemen we een correctieverzoek.

Hoe werkt het?

  • Maak een afspraak;
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
  • Neem een document mee waarop uw foute gegevens staan;
  • Neem een officieel document met uw juiste gegevens mee. Bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte;
  • Binnen vier weken corrigeert de gemeente de gegevens die niet kloppen. U ontvangt van ons een brief als uw gegevens zijn aangepast. Als de gemeente uw gegevens niet kan of mag corrigeren, ontvangt u hier ook een brief van.
Verwijderen privacy gevoelige gegevens

De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP) zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw reisdocument verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de Politie.

Gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie heeft afgestaan of uw geslachtsverandering kunt u uit de BRP laten verwijderen.

Hoe werkt het?

  • Maak een afspraak;
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
  • Neem bewijsstukken van de adoptie of geslachtsverandering mee;
  • De gemeente beoordeelt binnen vier weken of de gegevens uit de BRP verwijderd kunnen worden. U ontvangt van ons een brief als uw gegevens zijn verwijderd. Als de gemeente uw gegeven niet mag verwijderen, ontvangt u hier ook een brief van.