Transitievisie Warmte

Op weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050

De gemeenteraad heeft in april 2024 de transitievisie warmte vastgesteld. Dit is een eerste stap naar een aardgasvrije gemeente in uiterlijk 2050.

Waarom aardgasvrij?

Omdat het klimaat verandert, is het noodzakelijk dat broeikasgassen niet meer vrijkomen in de lucht. Daarom is in het klimaatakkoord afgesproken dat het gebruik van aardgas in woningen en bedrijven in Nederland moet stoppen in uiterlijk 2050.

Plan tot 2050

Stoppen met fossiele brandstoffen is een grote verandering, die niet van de één op andere dag geregeld is. Zo'n overgang duurt jaren. Daarom moeten alle gemeenten in Nederland, ook wij, nu al nadenken over hoe we de overstap gaan organiseren. In de transitievisie warmte staat hoe onze weg naar een aardgasvrije gemeente eruit ziet. Wat we gaan doen om over te gaan van aardgas naar andere duurzame en schone warmtebronnen, wanneer en waarom.

Hoofdlijnen transitievisie warmte

Tot 2030 zetten we in op zorgen dat woningen minder energie nodig hebben. We ontwikkelen een collectieve (gezamenlijke) aanpak gericht op het nemen van ‘geen spijt maatregelen’, zoals  isolatie  en plaatsing van zonnepanelen. Want energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. De vervolgstap is informeren, ontzorgen, en collectieve inkoopacties organiseren.

Hoe is de transitievisie warmte ontwikkeld?

We zijn met verschillende inwoners en partijen in gesprek gegaan. De warmtevisie die hieruit is voortgekomen.

Van transitievisie warmte naar wijkuitvoeringsplannen

De transitievisie warmte vormt nu de basis voor uitvoeringsplannen op wijk-, buurt-, straat- en clusterniveau. Die plannen moeten nog gemaakt worden. Dat doen we samen met de bewoners en bedrijven in de buurten waar we aan de slag gaan. Omdat we niet in alle buurten tegelijk aan de slag kunnen, en (technische) inzichten nog continu veranderen, wordt de transitievisie warmte vanaf nu elke 5 jaar geactualiseerd.

Kansrijke buurten

We zien kansen om te beginnen in drie buurten: Zuid-Oost Linschoten, Keizerrijk en Noord-West Hofland. Daar starten we het gesprek om te komen tot een wijkuitvoeringsplan, en gaan we met concrete buurtacties aan de slag om gebouwen aardgasvrij-ready te maken.

Andere buurten

In andere buurten gaan we pas na 2030 in gesprek. Ook zijn er buurten die op eigen tempo aardgasvrij worden; daar is geen gezamenlijke oplossing mogelijk. Inwoners kunnen in eigen tempo de nodige isolatiemaatregelen treffen en de stap naar aardgasvrij zetten.