Het nieuwe college van burgemeester en wethouders stelt zich graag voor

Op 23 mei jl. is het nieuwe college van burgemeester en wethouders enthousiast van start gegaan met een nieuw collegeperiode. Zij zijn het dagelijks bestuur van onze mooie gemeente Montfoort. De komende vier jaar zetten zij, met al hun ervaring en deskundigheid, de schouders onder de uitvoering van het raadsprogramma. Tot aan de zomervakantie maken ze zich de onderwerpen in hun portefeuilles eigen, maken kennis met de organisatie en de samenwerkingspartners. Na de zomervakantie presenteren ze hoe ze de komende vier jaren uitvoering willen geven aan de doelen in het raadsprogramma. Houd daarvoor ook het gemeentenieuws in de gaten.

Lees het hele nieuwsbericht.