Herstel oevers Lange en Korte Linschoten en Haardijk

De komende jaren wordt een beschoeiing geplaatst en worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de taluds en bermen langs de Lange en Korte Linschoten en Haardijk.

Dit is noodzakelijk omdat door het verzakken van de oevers een deel van de bermen verdwenen is. De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan en heeft daarvoor het benodigde geld beschikbaar gesteld.

Fases project dec 22

Binnen dit project werken we nauw samen met de volgende partijen:

  • Provincie Utrecht;
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;
  • Stichting Ribbius Peletier JR tot behoud van het Landgoed Linschoten;
  • Gemeente Oudewater.

Projectgebied en fases

Naar aanleiding van de gezamenlijke werkzaamheden met het waterschap, is besloten om het project in drie fases te verdelen:

  • Fase 1: Haardijk, Noord Linschoterdijk tussen Oudewater en Haardijk en tussen Schapenlaan en TOP-Linschoten.
  • Fase 2A: Engherzandweg, Korte Linschoten Oostzijde, Dorpstraat Raadhuisstraat en Korte Linschoten Westzijde binnen het dorp.
  • Fase 2B: Korte Linschoten Westzijde tussen N204 en de Haardijk.

Op de kaart rechts is fase 1 is met rood aangegeven. Fase 2A is blauw en fase 2B is oranje.

Stand van zaken (mei 2023)

Na instemming van de gemeenteraad met het plan, is het ingenieursbureau Tijhuis Ingenieurs in opdracht van de gemeente Montfoort gestart met het uitwerken van het ontwerp voor de beschoeiingen en de taluds, het aanvragen van de vergunningen en het opstellen van het bestek dat nodig is om de uitvoering aan te kunnen besteden.

Start van de werkzaamheden eerste fase

De eerste fase van het project is inmiddels aanbesteed en wordt uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Van Leeuwen GWW B.V. uit Harmelen. De werkzaamheden zijn in januari 2023 gestart en duren ongeveer vier maanden. De planning is afhankelijk van de levering van de benodigde materialen. Van Leeuwen is een bekend gezicht langs de Lange Linschoten. Zij heeft de afgelopen tijd ook al delen van het project die binnen het gebied van de gemeente Oudewater liggen uitgevoerd. De werkzaamheden worden bij Van Leeuwen GWW b.v. begeleid door Jons Kramer. Voor vragen is hij bereikbaar op: jons@vanleeuwengww.nl of 0348-441293.

Samenwerking waterschap tweede fase

In fase 2A en 2B werken gemeente en het waterschap samen aan het herstel van de oevers en het verbeteren van de kade. Niet alleen beperken we hiermee de overlast voor de aanwonenden. Ook besparen we kosten door het combineren van werkzaamheden. Op 20 september 2022 hebben de gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een informatieavond in Linschoten georganiseerd voor direct omwonenden voor fase twee van dit project. De gemeente heeft hier verteld wat dit project inhoudt. Daarnaast konden omwonenden met hun vragen terecht bij de gemeente, ingenieuwsbureau Tijhuis of HDSR. De presentatie die deze avond gegeven download u hier

Vervolg

Voor fase 2A en 2B streven we naar start van de werkzaamheden in oktober 2023.

Contact

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider, dhr. L. Knopper via langelinschoten@montfoort.nl of 0348 476 400.