Renovatie draaibrug over de Hollandsche IJssel Montfoort

De draaibrug in Montfoort is toe aan een grondige opknapbeurt. Rijkswaterstaat en VolkerWessels renoveren vanaf oktober 2022 tot april 2023 de brug.

Werkzaamheden hiervoor starten half september 2022. Het draaiende gedeelte van de brug verwijdert Rijkswaterstaat tijdelijk om ergens anders op te laten knappen. Ook komt er een nieuw bedieningssysteem, zodat de brug straks zonder problemen kan draaien. Na de werkzaamheden voldoet de brug weer aan de huidige machine- en veiligheidseisen en kan hij weer jaren mee.

Vanaf half september starten de werkzaamheden met het plaatsen van een tijdelijke hulpbrug. Deze tijdelijke hulpbrug verbindt het einde van Onder de Boompjes (bus parkeerplaats) en de IJsselkade ter hoogte van de huisnummers 24-26. Alleen (brom)fietsers, wandelaars en de hulpdiensten maken dan gebruik van deze hulpbrug. Het overige verkeer wordt omgeleid via de N204 en N228. Deze situatie geldt van begin oktober 2022 tot begin april 2023.

Meer informatie

Meer informatie over de renovatie van de draaibrug vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Voor vragen kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat via draaibrugMontfoort@rws.nl of 0800-8002.