Speelplekken

In Montfoort en Linschoten zijn voor verschillende leeftijden verschillende speelplekken.

Gemeente Montfoort maakt zich sterk voor een goede leefomgeving waar kinderen kunnen spelen. Daarom zijn er verschillende speelplekken ingericht. Voor jongere kinderen zijn er speeltuinen en voor de oudere kinderen trap- of voetbalvelden of basket- en volleybalvelden. Op de buitenspeelkaart vindt u een overzicht van alle speelplekken.

Melding speelplek

De gemeente beheert en onderhoudt de speelplekken. Tijdens inspecties wordt bekeken of de toestellen aan de eisen voldoen, zodat de speeltoestellen veilig blijven om op te spelen. Is een speeltoestel toch kapot of is er een onveilige situatie? Doe dan online een melding.

Verbeterideeën

Speeltoestellen in de openbare ruimte moeten gekeurd zijn volgens het Attractiebesluit. Daarom is het niet toegestaan om eigen speeltoestellen te plaatsen in de openbare ruimte. Heeft u verbeterideeën voor een speelplek in uw buurt neem dan contact op met de gemeente via speelplaatsen@montfoort.nl o.v.v. locatie van de speelplek.  

Onderhoud speelplekken

In 2021 heeft de gemeente een beheers- en uitvoeringsplan Spelen laten opstellen voor de periode 2021 – 2030. Hierin staat hoe we de komende jaren onze speelplekken gaan onderhouden en verbeteren. We doen dit graag samen met u als bewoner. Als we met een speelplek aan de slag gaan, kijken we ook naar de kansen voor een natuurvriendelijke inrichting, natuurlijk spelen en inclusief spelen (ieder kind moet mee kunnen doen). Ook kijken wij naar het speelaanbod voor oudere kinderen in de buurt. Bent u geïnteresseerd naar de plannen voor de speelplek in uw buurt neem dan contact op met de gemeente via speelplaatsen@montfoort.nl o.v.v. locatie van de speelplek. 

Vernieuwde speelplekken

Begin dit jaar hebben we vier nieuwe speeltafels in Montfoort geplaatst. De afgelopen tijd hebben we de volgende speelplekken vernieuwd: Wim Speelmanplein (Montfoort), Driesprong (Linschoten) en Merodeplantsoen (Montfoort). Verder hebben we in Linschoten Plankjesland omgevormd tot een sociale ontmoetingsplek en een nieuw kunstgrasveld gemaakt in het Uilenbosje. Komend half jaar vernieuwen we nog een aantal speelplekken, namelijk speelplek Schansbos (Linschoten), speelplek Baljuwstraat (Montfoort) en speelplek Miep Giestraat (Montfoort).