Aftrap Ontmoetingen Online voor mensen met dementie op Wereld Alzheimer Dag

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Het thema dit jaar is Samen op Pad. Een mooie dag om een nieuw initiatief in onze gemeente te starten voor mensen met dementie en hun naasten: Ontmoetingen Online.

Beeld ontmoetingen online 2

Wekelijkse online ontmoetingen

Vanaf 21 september tot eind december komt een (kleine) groep mensen met dementie en eventueel hun naasten, wekelijks bij elkaar. Het initiatief is gericht op mensen die het leuk vinden om deel te nemen aan culturele activiteiten en sociaal betrokken te zijn, maar die niet (altijd) fysiek in staat zijn om dat te doen. Via het online platform Ontmoetingen Online ontmoeten ze elkaar vanuit hun eigen huis. Wethouder AnneMarie van de Poll is bij de eerste bijeenkomst aanwezig.

Hoe werkt het?

Het is eenvoudig om deel te nemen via een tablet, computer of televisie. De verbinding wordt opgezet door een expert die u uitlegt hoe het werkt. Voor de ontmoetingen is een speciaal afgesloten kanaal opgezet, waarmee ze door videobellen met elkaar kunnen praten, ervaringen delen en meegenomen worden op stap door de buurt.

Wat doen ze zoal?

Een vrijwilliger neemt de groep wekelijks vanuit hun eigen huis mee naar buiten. Zo brengt deze een bezoek aan molen De Valk, een kaasboerderij, een fruitteler of wandelen naar de moestuin. Dit roept herinneringen op bij de deelnemers. Zoals een vrijwilliger al zei: “Het is fantastisch om te zien hoe de mensen er naar uit kijken om erop uit te gaan en elkaar te zien. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan.” De online ontmoetingen zijn toegankelijk voor iedereen die op deze manier graag anderen willen ontmoeten. Bij sommige activiteiten is het ook mogelijk op locatie aanwezig te zijn.

Meedoen of vrijwilliger worden? 

Wilt u meer informatie of direct aanmelden? Kijk op de website van SWOM of neem contact op met Marjon de Jong of Rachma Benaissa. Zij zijn bereikbaar via 0348-469109 of bakkershuis@swomontfoort.nl. Heeft u interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Kijk dan voor meer informatie op Montfoort Werkt.