Bewonersavond herontwikkeling G. van Damstraat 16 november

Woensdag 16 november is de tweede informatie- en meedenkbijeenkomst over de herontwikkeling van de G. van Damstraat. Deze vindt plaats in het Huis van Montfoort aan het Kasteelplein. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Op de informatie- en meedenkbijeenkomst geven we een terugkoppeling van hoe we de uitkomsten van de eerste bijeenkomst meenemen in de haalbaarheidsstudie. 

Inloop is vanaf 18.30 uur, de avond start om 19.00 uur en duurt tot circa 20.30 uur.

Aanmelden

Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar gvandamstraat@montfoort.nl. Wilt u bij uw aanmelding aangeven met hoeveel personen u komt. Aanmelden kan tot en met donderdag 10 november 15.00 uur a.s.

Meer informatie over het project leest u op www.montfoort.nl/vandamstraat