Concept subsidieoverzicht 2023 ter inzage

Het College heeft het concept subsidieoverzicht 2023 vastgesteld. Daarin staat welk subsidiebedrag het College in 2023 aan de subsidieaanvragers wil toekennen.

Ter inzage

Het concept subsidieoverzicht 2023 ligt van 20 juli t/m 31 augustus 2022 ter inzage. Gedurende die tijd kunt u een zienswijze indienen. Aan de hand van de zienswijzen kan het college besluiten om het overzicht te veranderen.

Het concept subsidieoverzicht 2023 kunt u inzien via www.montfoort.nl/subsidie en bij de receptie van het Huis van Montfoort.

Zienswijze

Mocht u het niet met het voorlopig besluit op uw aanvraag eens zijn, dan kunt u in de periode waarop het concept subsidieoverzicht 2023 ter inzage ligt een zienswijze indienen. Deze kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. Uw zienswijze moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:

  • Uw naam en adres;
  • De dagtekening;
  • Het onderwerp waar u een zienswijze op indient;
  • De onderbouwing van de zienswijze.

U kunt de ondertekende stukken ook mailen naar info@montfoort.nl onder vermelding van 'zienswijze subsidieaanvraag 2023'.

Aan de hand van de zienswijze(n) kan het college het voorlopig besluit op de aanvraag herzien.  

Definitief subsidieoverzicht 2023

Het concept subsidieoverzicht wordt in november 2022 vastgesteld, als de gemeenteraad de begroting voor 2023 vaststelt. De subsidieaanvragers ontvangen in december 2022 de beschikking met de subsidietoekenning voor 2023.