Denkt u op 22 september mee over de ontwikkeling van de G. van Damstraat?

Aan de Van Damstraat staat nu nog een scholencomplex dat naar verwachting eind 2023 verplaatst wordt naar een nieuwe locatie. De gemeenteraad heeft in december 2021 besloten om deze locatie daarna te ontwikkelen tot een toekomstige woningbouwlocatie voor ouderen, jongeren en mensen die net wat meer zorg vragen.

Om dit mogelijk te maken, zijn we gestart met de verkennings- en onderzoeksfase. Dat doen we in samenwerking met Stichting Obliek en Het Ouden Huis.

Meedenkbijeenkomst 22 september

Op donderdag 22 september a.s. nodigen we u van harte uit voor een eerste informatie- en meedenkbijeenkomst over de herontwikkeling van de G. van Damstraat. Deze vindt plaats in de aula van het huidige scholencomplex aan de G. van Damstraat. U bent welkom vanaf 18.30 uur, de  bijeenkomst start  om 19.00 uur en is om circa 20.30 uur afgelopen. U kunt gebruik maken van de ingang aan de kant van de sportvelden.

Wat gaan we doen?

Op de informatie- en meedenkbijeenkomst presenteren we u de eerste resultaten van het verkeersonderzoek. We horen graag waar we volgens u rekening mee moeten houden bij de herontwikkeling van de G. van Damstraat.

Aanmelden

Komt u naar de meedenkavond? Meld u dan uiterlijk 19 september 12.00 uur aan via gvandamstraat@montfoort.nl. Graag bij uw aanmelding aangeven met hoeveel personen u komt.