Het nieuwe college van burgemeester en wethouders stelt zich graag voor

College van B&W

Op 23 mei jl. is het nieuwe college van burgemeester en wethouders enthousiast van start gegaan met een nieuw collegeperiode. Zij zijn het dagelijks bestuur van onze mooie gemeente Montfoort. De komende vier jaar zetten zij, met al hun ervaring en deskundigheid, de schouders onder de uitvoering van het raadsprogramma. Tot aan de zomervakantie maken ze zich de onderwerpen in hun portefeuilles eigen, maken kennis met de organisatie en de samenwerkingspartners. Na de zomervakantie presenteren ze hoe ze de komende vier jaren uitvoering willen geven aan de doelen in het raadsprogramma. Houd daarvoor ook het gemeentenieuws in de gaten. 

Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong

Burgemeester P. van Hartskamp

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Evenementen, APV en Drank- en Horecawet (vergunningen, toezicht en handhaving)
 • Recreatie en Toerisme
 • Communicatie
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Integriteitsbewaking
 • Archief

Wethouder Rob Jonkers – Lokaal Montfoort

Wethouder R. Jonkers

Ik ben Rob Jonkers, 67 jaar en woon in Montfoort. Mijn hobby’s zijn mijn zomerauto een Citroën CX, tuinieren en ik trek er graag op uit.

Ervaring

Het wethouderschap van Montfoort is niet nieuw voor mij. Al 20 jaar ben ik politiek actief in de gemeente Montfoort. Afwisselend als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Eerder al was ik wethouder in de gemeente Montfoort in de perioden 2002-2006 en 2010-2014. Ook heb ik vier jaar in een Provinciale Statencommissie gezeten bij de provincie Utrecht. 

Mijn ambitie voor de komende periode is samen werk maken met college en inwoners van het raadsprogramma, het behoud van de eigen identiteit van Montfoort en een goede basis neerleggen de komende jaren voor de toekomst van de gemeente.

Portefeuille

 • Eerste locoburgemeester
 • Ruimtelijke Ordening
 • Bouwen en ontwikkeling (waaronder scholencomplex en De Vaart/De Geusplein)
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Verkeer en mobiliteit
 • Economische zaken
 • Omgevingsvergunningen (vergunningen, toezicht, handhaving)
 • Informatiemanagement en informatiebeveiliging (ICT)
 • Participatie ruimtelijke ontwikkelingen
 • Omgevingswet

Wethouder Jan Vlaar – CDA

Wethouder J. Vlaar

Ik ben Jan Vlaar, woon in Linschoten en ben ruim 50 jaar getrouwd. Samen met mijn vrouw hebben we vier kinderen; drie jongens en een meisje.

Ervaring

Ik ben al vele jaren politiek actief. In de periode 2010-2018 was ik wethouder voor de gemeente Montfoort met decentralisatie van het Sociale Domein in mijn portefeuille. In mijn laatste termijn was ik mede verantwoordelijk voor de ontvlechting met IJsselstein. Voor het CDA was ik dit jaar verantwoordelijk voor het tot stand komen van het verkiezingsprogramma gemeente Montfoort en daarna voor de campagne.

Mijn ambitie voor de komende periode is het benutten van de kracht van de samenleving. Fijn om met zoveel vertrouwde gezichten de uitdagingen van dit moment op te pakken.

Portefeuille

 • Tweede locoburgemeester
 • Werk en inkomen
 • Volksgezondheid
 • Welzijn en vrijwilligers
 • Openbare Ruimte
 • Begraafplaatsen
 • Bibliotheek
 • Onderwijs
 • Sport

Wethouder Wim van Wikselaar – SGP

Wim van Wikselaar

Ik ben Wim van Wikselaar, ruim 30 jaar getrouwd en vader van zes kinderen en twee kleinkinderen.

De laatste 12 jaar heb ik gewerkt als ondernemer in het onderwijs. Ik sprong in bij scholen met organisatorische problemen en geef les in economie en bedrijfseconomie aan havo/vwo-leerlingen. Dat blijf ik, als wethouder, twee dagdelen doen.

Ervaring

In 2002 ben ik de politiek ingerold als raadslid in de toenmalige gemeente Driebergen-Rijsenburg. Met de herindeling in 2006 belandde ik in het college van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug met als hoofdportefeuille financiën. In 2011-2015 ben ik lid geweest van de Provinciale Staten van Utrecht.

Mijn ambitie is werken aan een nog mooier Montfoort en Linschoten. Ik ben een mensenmens die graag contact legt en onderhoud. Transparantie en een open vizier zijn voor mij belangrijke sleutelbegrippen.

Portefeuille

 • Derde locoburgemeester
 • Financiën
 • Grondbedrijf, grondexploitatie
 • Energie & warmte
 • Duurzaamheid
 • Milieu en milieuvergunningen (vergunningen, toezicht en handhaving)
 • Natuur en landschap
 • Agrarische sector

Wethouder AnneMarie van de Poll – Christen Unie

Wethouder A, van der Poll

Ik ben geboren en getogen in Montfoort en gelukkig getrouwd met Kees Bos. Mijn vrije tijd breng ik door met wandelen, fietsen, films en documentaires kijken, lezen, musea bezoeken en andere kunstzinnige uitingen. Naast het wethouderschap run ik een  kleuradviesbureau.

Ervaring

Als vrijwilliger ben ik jarenlang actief geweest in de politiek, oecumene en verenigingsleven. Daarnaast heb ik in de gezondheidszorg veel ervaring als begeleider, mantelzorger, pleegzorgmoeder en in cliëntenraden en besturen.

Ik wil me inzetten voor mensen met een zorgbehoefte in Montfoort en Linschoten. De drie trefwoorden waaruit ik leef, praat en werk zijn: geloof in het goede van de mens, hoop blijven houden en liefde voor elkaar.

Portefeuille

 • Vierde locoburgemeester
 • Sociaal team
 • Jeugdteam
 • Zorg en woonfaciliteiten
 • Jeugd en jongeren
 • Doelgroepenvervoer
 • Mantelzorg

Gemeentesecretaris Marc van der Veer

Marc van der Veer

Sinds 1 januari 2019 ben ik gemeentesecretaris bij de gemeente Montfoort en tevens algemeen directeur. Vanuit die functie ben ik de eerste adviseur van het college en geef ik leiding aan de ambtelijke organisatie.

In contact

Heeft u een onderwerp dat u wilt bespreken? Wij komen graag met u in contact. Voor een persoonlijk gesprek met een van de collegeleden kunt u een afspraak maken met het bestuurssecretariaat, telefonisch via 0348 476443 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@montfoort.nl.