Feestelijke start bouw kindcentrum 17 november

Muzikale optocht met 600 kinderen trekt door Montfoort op donderdag 17 november

Op donderdag 17 november is het zo ver. Dan vieren gemeente Montfoort en betrokken partijen de start van de bouw van het nieuwe Kindcentrum Montfoort. Alle toekomstige gebruikers zijn uitgenodigd; drie basisscholen, de kinderopvang en alle kinderen. Dat betekent dat er maar liefst 600 Montfoortse kinderen worden verwacht voor een feestelijk moment op het nu nog braak liggende bouwterrein. Onder muzikale begeleiding trekt de stoet donderdagochtend vanaf het huidige pand voor de eerste keer naar de nieuwe locatie.

Kindcentrum Montfoort

De drie Montfoortse basisscholen Graaf Jan, De Howiblo en De Hobbitstee en de buitenschoolse opvang KMN Kind & CO krijgen een nieuw onderkomen. Samen gaan ze een kindcentrum vormen. Een plek waar elke organisatie zijn identiteit kan uitdragen en  waar tegelijk door gezamenlijk gebruik van ruimtes bijzondere activiteiten worden aangeboden en wordt samengewerkt.

Het nieuwe gebouw

Kindcentrum Montfoort wordt een kloppend hart waarin spelen en leren elkaar ontmoeten. Een vriendelijke omgeving, met flexibiliteit in huidig gebruik en naar de toekomst toe. Duurzaam en onderhoudsvriendelijk en een speels gebouw, waarin kinderen kunnen groeien en bloeien. De nieuwe locatie is de zogenoemde ‘voormalige Hoflandschool’, aan de Parklaan in Montfoort, bij de tennisvereniging en de hockeyvelden.

Start bouw

Volgens planning is de bouw in november 2022 van start gegaan. Op woensdag 2 november is het terrein officieel overgedragen aan Pellikaan Bouwbedrijf. Als eerste start het bouwbedrijf met heiwerkzaamheden, waarmee het fundament wordt gelegd voor het nieuwe kindcentrum. Binnenkort gaat de eerste heipaal de grond in. In totaal worden er maar liefst 127 palen geslagen.  

Feest op donderdag 17 november

Samen met alle gebruikers en betrokkenen staat gemeente Montfoort op donderdag 17 november feestelijk stil bij de start van de bouw. Die dag brengen alle gebruikers, dat zijn de drie scholen en de kinderopvang, een bezoek aan de bouwplaats. Aan het begin van de dag vertrekken zij vanuit de huidige locatie, het scholencomplex aan de Van Damstraat in Montfoort, naar de bouwlocatie. Zij worden daarbij muzikaal begeleid door pretkapel ZWUP. Met elkaar wordt vervolgens op de bouwlocatie het symbolische startschot gegeven voor de bouw van Kindcentrum Montfoort.

Doorkijk

De komende maanden zullen de contouren van het nieuwe Kindcentrum Montfoort steeds duidelijker zichtbaar worden. Het streven en de verwachting is dat de drie scholen en de kinderopvang begin 2024 kunnen verhuizen.

Meer informatie: www.montfoort.nl/kindcentrum of www.kindcentrummontfoort.nl.