Financiële steun voor culturele sector

De culturele sector in Montfoort en Linschoten heeft het tijdens de coronapandemie in 2021 zwaar voor haar kiezen gehad en heeft hier nog steeds last van. Te denken valt aan culturele activiteiten, muziekvoorstellingen en/of tentoonstellingen die niet door konden gaan of musea die hun deuren moesten sluiten. Hierdoor zijn wellicht financiële tekorten ontstaan bij de culturele sector in onze gemeente, die niet goed op te vangen zijn door eigen financiële reserves.  

Geld van het Rijk

Om de lokale cultuur te steunen heeft de gemeente geld van het Rijk ontvangen. Het geld is als financiële steun bedoeld voor het brede culturele veld in Montfoort en Linschoten, zodat we in onze gemeente kunnen blijven genieten van culturele activiteiten.

Aanvragen kan tot 1 december a.s.

Bent u betrokken bij een culturele organisatie of kent u iemand die uit de culturele sector wellicht aanspraak zou willen maken op deze financiële regeling, dan is het mogelijk een aanvraag in te dienen bij de gemeente. Dit kunt u doen tot 1 december a.s.. 

Bij uw aanvraag ontvangen we graag de volgende documenten: 

  • Begroting
  • Balans
  • Jaarrekening
  • Schriftelijke uiteenzetting van de misgelopen inkomsten en gemaakte kosten in verband met Corona

Na ontvangst van de aanvraag beoordeelt het college of uw culturele instelling voor financiële steun in aanmerking komt.

De geldmiddelen zijn niet structureel en de verdeling daarvan over de organisaties is afhankelijk van de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders.

Mocht u vragen hebben over de aanvraag, dan kunt u bellen met de gemeente Montfoort via 0348 – 476 400.