Gemeente Montfoort en Wim van den Pol hebben groen licht om te starten met ontwikkeling van Hofdijk-Lindeboomsweg als woningbouwlocatie

In 2020 heeft Wim van den Pol onder de vlag van ‘Made in Montfoort’ een plan gepresenteerd voor woningbouw en een Futura-huis op de locatie Hofdijk-Lindeboomsweg in Montfoort. Vanuit de gemeenteraad en provincie staan de lichten voor de planontwikkeling op deze locatie nu op groen.

22.07.07 ondertekening intentieovereenkomst Hofdijk-Lindeboomseweg

Er kan gestart worden met de ontwikkeling van deze locatie voor woningbouw. In het plan zijn betaalbare woningen en een Futura-huis opgenomen. In het voortraject hebben de initiatiefnemer en de gemeente intensief samengewerkt. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 5 juli jl. ingestemd met het schetsplan en het vervolgtraject. Aansluitend hebben wethouder Rob Jonkers, ruimtelijk ordening, en Wim van den Pol op 7 juli jl. een intentieovereenkomst ondertekend. Hiermee is bezegeld dat de initiatiefnemer deze locatie gaat ontwikkelen. Ook heeft de provincie haar akkoord gegeven op dit plan. Dat was nodig, omdat deze locatie buiten de bestaande bebouwingscontour ligt.

Futurahuis en betaalbare woningen

In het Futurahuis komen ongeveer 19 eenheden voor ouderen met dementie. Er zijn circa 40 betaalbare huur- en koopwoningen en circa 7 luxe woningen met tuin aan de Hollandsche IJssel in het plan opgenomen.

Vervolg

Het participatietraject moet nog starten. Ook dat gaat de gemeente samen met de initiatiefnemer doen. Het streven is om begin volgend jaar het omgevingsplan vast te stellen in de gemeenteraad. Afhankelijk van de doorlooptijd van de procedure kan er eind 2023 mogelijk al gestart worden met de bouw.

Wethouder Rob Jonkers: “We hebben voor dit project mooie stappen gemaakt. Hiermee zijn we weer een stapje dichterbij meer woningen in Montfoort. En ook betaalbare woningen, waar juist dringend behoefte aan is. We gaan binnenkort starten met het participatietraject.”