Forse energiebesparing van 69% door nieuwe openbare verlichting

In mei 2021 startten we met het vernieuwen en verduurzamen van onze openbare verlichting. Inmiddels is ruim 90% vervangen.

De lichtmasten en armaturen zijn vernieuwd en voorzien van ledverlichting. Alleen de verlichting in de kernen van Linschoten en Montfoort en enkele restpunten in andere delen van de gemeente moeten nog vervangen worden. Door de nieuwe verlichting realiseren we een energiebesparing van 69%.

Meten van het energieverbruik

De nieuwe openbare verlichting is uitgerust met een communicatiekastje. Hiermee kunnen we de verlichting dimmen. Ook kunnen we de werking van elke lichtmast op afstand in de gaten houden. Daarnaast kunnen we met dit systeem het energieverbruik voor iedere lichtmast berekenen.

Energiegebruik voor en na

In 2020, voordat de vervanging begon, werd het energieverbruik van alle openbare verlichting in gemeente Montfoort geschat op 400 Mega wattuur (MWH) per jaar. Nu is dit energieverbruik gedaald naar 210 MWH per jaar. Bijna een halvering dus. Extra energiebesparing halen we uit het zogenaamd ‘dynamisch dimmen’ van de verlichting. Dit houdt in dat ervoor kunnen kiezen om op bepaalde uren de verlichting minder fel te laten branden. Bijvoorbeeld in de nacht, tussen 24.00 en 6.00 uur. Door de verlichting tussen bepaalde uren tot een bepaald niveau te dimmen, blijft de veiligheid gewaarborgd. Met de huidige instellingen van het dimmen besparen we op dit moment nog eens 85 MWH. Hiermee komt het totale verbruik uit op slechts 125 MWH. Dit is een besparing van 69% ten opzichte van 2020.

Kees van Dalen, wethouder openbare ruimte: “Dit is een resultaat waar we trots op mogen zijn. Niet alleen gekeken naar het milieu, maar ook gekeken naar de kosten die we maken. En we hebben nog 10% aan ‘klassieke’ verlichting die vervangen moet worden. Dus we verwachten dat de besparing nog wat omhoog gaat.”

Vervanging ‘klassieke’ verlichting

De kernen van Montfoort en Linschoten hebben nu nog ‘klassieke’ verlichting die past bij het historische karakter. De keuze is gemaakt om de lichtmasten te laten staan. Alleen de armaturen worden vervangen door een armatuur in eenzelfde stijl, inclusief ledverlichting. Zo blijft het historische karakter gewaarborgd. We starten dit jaar nog met de vervanging hiervan.

Levensduur

De levensduur van de lichtmasten is 40 jaar en van de armaturen 20 jaar. Na deze levensduur zijn de lichtmasten te recyclen. Ook de armaturen zijn aan het einde van hun levensduur eenvoudig te demonteren, waardoor materialen hergebruikt kunnen worden. Dus de openbare verlichting zorgt niet alleen voor een forse energie- en kostenbesparing gekeken over een langere periode. Ook na deze levensduur worden onderdelen niet zomaar weggegooid, maar hergebruikt of gerecycled.