Gemeente Montfoort sluit 2021 positief af

De gemeente Montfoort heeft 2021 afgesloten met een financieel voordeel van € 185.000. Het positieve jaarresultaat is het gevolg van het financieel herstelplan en hogere ontvangsten van het Rijk.

Bij de najaarsnota 2021 rekende de gemeente nog op een positief begrotingsresultaat van € 20.000.
In reactie op de financiële tegenwind en het provinciaal toezicht is maximaal gestuurd op beheersing van de kosten. Samen met extra ontvangen middelen van het Rijk sluit de jaarrekening uiteindelijk af met een positief resultaat van € 185.000. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene reserve.

Het college is tevreden met het positieve resultaat over 2021. De financiële situatie blijft echter zorgelijk. Prijsstijgingen, toenemende kosten (energie en bouwkosten) en de situatie in Oekraïne zorgen voor een onzekere financiële toekomst.  

De bespreking van de jaarrekening 2021 staat gepland voor 22 juni a.s. in de openbare commissievergadering. De openbare raadsvergadering voor vaststelling van de jaarrekening is op
4 juli a.s.