Gemeente en SBML werken samen aan toekomst Dorpshuis de Vaart


Dorpshuis de Vaart eenmalig langer open op nieuwjaarsnacht

Gemeente en Stichting Beheer Sporthallen Montfoort en Linschoten (SBML) zijn in goed overleg overeengekomen samen oplossingen uit te werken voor de toekomst van dorpshuis de Vaart in Linschoten. Het gaat om de periode tot aan de verbouwing én de periode na de verbouwing van De Vaart. Daarbij zien zowel SBML als de gemeente kansen voor een commercieel gebruik van het dorpshuis. In afwachting van de uitwerking daarvan en met vertrouwen in een goede samenwerking heeft het college besloten eenmalig aangepaste openingstijden toe te staan op nieuwjaarsnacht.  

Goed overleg

Op 6 december jl. hebben het bestuur van SBML en het collegebestuur uitgebreid gesproken over de huidige situatie en het toekomstige gebruik van dorpshuis de Vaart. SBML heeft de wens voor ruimere openingstijden van het dorpshuis, vooral in het weekend. Onder de huidige afspraken met SBML, waarbij het dorpshuis in bruikleen is van de gemeente en er geen huur wordt betaald, is dit niet mogelijk. 

Kansen voor commercieel gebruik

Het college begrijpt zeker de behoefte aan ruimere openingstijden en vindt de functie van een buurthuis erg belangrijk voor de inwoners van Linschoten. Tijdens het overleg zijn SBML en het college overeengekomen samen op zoek te gaan naar oplossingen om de activiteiten van het dorpshuis passend te laten zijn binnen de kaders en mogelijkheden. Daarbij zien zowel SBML als de gemeente kansen voor een commercieel gebruik van het dorpshuis voor de tussenperiode tot aan de verbouwing en de periode na de verbouwing van de Vaart. SBML en gemeente gaan dit samen verder uitwerken.

Nieuwjaar 

In afwachting van de uitwerking van de toekomstplannen van het dorpshuis staat het college een ruimere openingstijd van dorpshuis de Vaart op nieuwjaarsnacht toe. Het dorpshuis in Linschoten mag op nieuwjaarsnacht eenmalig open zijn tot 02.00 met uitloop naar 04.00 uur. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van SBML en Linschotenaren het nieuwe jaar met vrienden, familie en bekenden in te luiden in het dorpshuis.