Instellen eenrichtingsverkeer Lieve Vrouwegracht en aanpassen rijrichting Bergstraat

Zoals u weet, zijn we bezig met het aanpassen van de verkeerssituatie in de binnenstad van Montfoort. Dit doen we om de binnenstad toegankelijk, bereikbaar en veilig te maken. Met name op aangeven van bewoners in de Lieve Vrouwegracht en Bergstraat wijzigen we hier de verkeerssituatie per 22 september a.s.

Begin dit jaar hebben we geconstateerd dat er een onveilige situatie is in de Lieve Vrouwegracht, Bergstraat en Lange Kerkstraat, met name veroorzaakt door vrachtverkeer dat zich vastrijdt op de hoek van de Bergstraat en de Lange Kerkstraat. Ook is geconstateerd dat er te hard gereden wordt in de Lange Kerkstraat.

Gedane aanpassingen Lange Kerkstraat

In de Lange Kerkstraat hebben we inmiddels, in samenspraak met bewoners, bloembakken geplaatst om het verkeer af te remmen. Ook is een snelheidsdisplay (smiley-bord) geplaatst om bestuurders te waarschuwen als zij te hard rijden.

Uit te voeren aanpassingen Lieve Vrouwegracht en Bergstraat

In samenspraak met de bewoners zien we ook een oplossing in verbeteren van deze situatie door het instellen van eenrichtingsverkeer voor (vracht)auto’s in de Lieve Vrouwengracht en het omdraaien van de rijrichting in de Bergstraat. Op 22 september zullen de rijrichtingen en het eenrichtingsverkeer worden ingevoerd en de verkeersborden gewijzigd. We verwachten dat de situatie hiermee veiliger zal worden.

De afbeelding onder geeft de nieuwe verkeerssituatie vanaf 22 september weer. Met de nieuwe verkeerscirculatie verwachten we de punten aangemerkt als ‘onveilig kruispunt’ veiliger te maken.

Kaart nieuwe verkeerssituatie Bergstraat Lieve Vrouwegracht