Inwonersonderzoek naar leefbaarheid en veiligheid

De gemeente voert een onderzoek uit onder inwoners naar de leefbaarheid en veiligheid. Via een steekproef zijn ruim 2.100 inwoners per brief uitgenodigd om deel te nemen. Daarbij zoomen we in op de kernen Montfoort, Linschoten en het buitengebied. In het onderzoek staan vragen over o.a. openbaar groen, voorzieningen, parkeren, eenzaamheid, zelfredzaamheid en veiligheid.

De gemeente voert dit onderzoek elke twee jaar uit. Daarmee verkrijgen wij een goed beeld van wat goed gaat en minder goed gaat in onze gemeente, kunnen wij ontwikkelingen bijhouden en gericht inzetten op onderwerpen. De resultaten verwachten wij eind januari 2023 en maken deze bekend via de gemeentelijke website.

Heeft u een uitnodiging ontvangen dan stellen wij uw medewerking aan het onderzoek bijzonder op prijs.