Lintjesregen in Montfoort

Burgemeester Van Hartskamp heeft op dinsdag 26 april tijdens de Lintjesregen vijf inwoners verrast met een Koninklijke onderscheiding.

Lintjesregen 2022

Burgemeester Van Hartskamp is er trots op deze vrijwilligers in het zonnetje te kunnen zetten. Inwoners die zich op een bijzondere manier en vooral vele jaren hebben ingezet voor onze gemeente. De verdiensten liggen op maatschappelijk, kerkelijk, cultureel of sportief terrein. 

Mevrouw H. M. van Kortenhof, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al vanaf 1978 tot heden is mevrouw Van Kortenhof zeer actief in diverse werkgroepen bij de Johannes de Doperkerk te Montfoort. Als vrijwilligster was zij  lector, lid van de werkgroep liturgie, lid en voorganger van de avondwakegroep en coördinator van het team gastdames en -heren. Daarnaast verricht zij vele hand-en-spandiensten en fungeert zij als bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Johannes de Doperkerk. Mevrouw Van Kortenhof was van 1987 tot 2002 actief als bestuurslid van de Winkeliersvereniging  Montfoort. Van 201tot heden is zij vrijwilligster bij de Stichting Exodus, regio Midden-Nederland. De stichting heeft als doel het ondersteunen van gedetineerden en hun naasten. Mevrouw Van Kortenhof ondersteunt bij het programma Ouders, kinderen en detentie. Zij vervoert maandelijks kinderen van hun woonplaats naar hun ouder in de gevangenis en is een grote steun voor deze kinderen.

Van 2014 tot heden is zij vrijwilligster bij het Landschap Erfgoed Utrecht. Zij controleert en onderhoudt mede het Eendenkooipad, waardoor vele wandelaars kunnen genieten van dit mooie pad. Van 2015 tot heden is zij penningmeester van het 4 en 5 mei comité Montfoort. Mevrouw Van Kortenhof verricht daarnaast allerlei hand-en-spandiensten voor het comité. Tot slot is mevrouw Van Kortenhof vanaf 2021 tot heden vrijwilliger bij de Zwerfambassadeurs Montfoort.

Mevrouw H. M. van den Brink, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van den Brink is al vanaf 1991 tot heden actief als vrijwilligster bij zorgorganisaties De Rijnhoven en Vecht en IJssel. Zij speelt op haar accordeon voor ouderen met dementie. Met haar haar muziek heeft zij een bijzondere uitwerking op mensen die anders moeilijk te bereiken zijn. Vanaf 2000 speelt zij iedere week bij Mooi van Abrona en levert met haar passie voor muziek een belangrijke bijdrage aan mensen met een verstandelijke beperking. Ook het Alzheimer café regio Woerden kan al 10 jaar lang rekenen op de trouwe inzet van  mevrouw Van den Brink.

Vanaf 1993 tot heden is zij vrijwilliger bij de accordeonclub Sempre Avanti. Mevrouw Van den Brink leidt de groep en stelt het muziekprogramma samen. De groep treedt op voor ouderen, mensen met een beperking en zieken. Ook Dagbesteding Het Boerenleven  kan vanaf 2015 tot heden rekenen op mevrouw Van den Brink. Zij  maakt muziek voor de cliënten met beginnende dementie en is chauffeur om de deelnemers op te halen en weer thuis te brengen.

Heer A.A. Brok, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Brok is vanaf 1974 tot heden onlosmakelijk als vrijwilliger verbonden bij Voetbalvereniging Linschoten (VVL). Hij was jarenlang leider van het 1e elftal en was vervolgens adjunct algemene zaken. Begin jaren tachtig richtte hij het beheer van de kantine op. Wekelijks is de heer Brok trouw op het terrein van VVL te vinden om regulier onderhoud te plegen en schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Ook was de heer Brok jarenlang betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Linschotenloop,  een grootschalig hardloopevenement. Van 2004 tot 2018 heeft de heer Brok zich ingezet voor de Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort. Hij installeerde en onderhield de sociale alarmeringen bij inwoners van de gemeente Montfoort. Hierdoor kunnen ouderen langer hun zelfstandigheid behouden. Daarnaast heeft de heer Brok zich jarenlang ingezet als mantelzorger voor meerdere hulpbehoevende oudere inwoners in Linschoten.

Heer P.C. de Bruin, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer De Bruin is vanaf 1993 tot heden een zeer actieve vrijwilliger bij Voetbalvereniging Linschoten (VVL) waar hij meerder functies (of heeft vervuld) vervult. Van jeugdtrainer tot voorzitter tot lid van de technische commissie jeugd tot technisch manager voor de opleidingen en vorming op voetbaltechnisch gebied. Daarnaast heeft de heer De Bruin ervoor gezorgd dat de voetbalvereniging een erkend leerbedrijf werd. Studenten van sportopleidingen kunnen stagelopen en worden door de heer De Bruin begeleid. Jarenlang heeft de heer De Bruin twee avonden per week en ieder zaterdagochtend training gegeven en teams begeleid. Voetbal Vereniging Linschoten heeft nimmer tevergeefs een beroep op de heer De Bruin gedaan. Ook heeft de heer De Bruin zich hard gemaakt voor het damesvoetbal.

Vanaf 1991 tot heden is de heer De Bruin vrijwilliger bij de Linschotenloop als verkeersregelaar en zorgt hij voor de af- en opbouw van de sporthal. Om te borgen dat alles goed loopt bij dit evenement, dat nationaal en internationaal bekend staat, is hij inzetbaar voor allerlei hand-en- spandiensten.

Heer H.A. Oostendorp, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Heer Oostendorp is werkzaam als meubelstoffeerder en nam in 1977 de meubelstoffeerderij van zijn vader over (Oostendorp Interieur- en Meubelstoffering B.V. te Montfoort). Hij bouwde het bedrijf uit tot een van de meest toonaangevende stoffeerderij wat betreft woning- en meubelstoffering en -restauratie in Nederland. Hij werkt in opdracht van zowel particulieren als de rijksoverheid en hij begeleidde kasteelrestauraties. In Paleis 't Loo heeft hij meubelstukken gerestaureerd en terug gebracht in de originele staat en hij was betrokken bij de omvangrijke restauratie van de collectie empire meubelen in het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Ook droeg hij bij aan de restauratie en herinrichting van Paleis Huis ten Bosch, waar hij werkte aan het functioneel behoud van de bijzondere paleisensembles. Zijn hoge kwaliteit leverde hij ook bij de restauratie van de Glazen Koets en de Gouden Koets. Daarnaast vervulde hij opdrachten voor het Rijksmuseum en het Concertgebouw. Daar waar anderen kiezen voor snelle, goedkopere of moderne technieken en materialen. De heer Oostendorp streeft naar de perfecte historische constructie en vorm, het juiste materiaal en de hoogste kwaliteit. Daarnaast zet hij zich actief en met passie in voor het behoud van het stoffeerdersambacht als onderdeel van het cultureel erfgoed.