Sluitende begroting 2023

Gemeente Montfoort presenteert voor 2023 een sluitende begroting en voor de jaren 2024-2026 een sluitende meerjarenraming. Daarmee laat de gemeente zien grip te hebben op de financiën. De begroting voor 2023 is de eerste begroting van het nieuwe college dat in mei is gestart.

Wethouder Financiën Wim van Wikselaar: “Wij zijn tevreden dat wij erin geslaagd zijn een sluitende begroting te kunnen presenteren. Hierdoor kunnen wij onze inwoners ondersteunen, daar waar nodig. Tegelijk blijft de situatie kwetsbaar, want Montfoort zit net als vele andere gemeenten in een financieel onzekere en moeilijke situatie. Het is nodig voldoende reserves op te bouwen, om in te kunnen spelen op opgaven en uitdagingen in de nabije toekomst. Ook zijn wij gelukkig in staat gebleken om in deze financiële onzekere tijden de lastenstijging voor onze inwoners minder te laten stijgen dan de huidige inflatie.”

Een kritische blik op de uitgaven blijft belangrijk door de huidige economische omstandigheden, opgaven vanuit het Rijk op het gebied van klimaat en energie, opvang van statushouders en langdurige onduidelijkheid over de financiële middelen vanuit het Rijk voor de jeugdzorg en het gemeentefonds.

Bespreking in raad

De begroting wordt op 18 oktober a.s. besproken in de openbare commissie Bestuur, Financiën en Samenleving en op 7 november a.s. in de openbare raadsvergadering.