Veilig vuurwerkwerk afsteken tijdens de jaarwisseling

Vuurwerk kleurt oudjaarsnacht en laat ons weten dat het nieuwe jaar is begonnen. Helaas gebeurt het dat vuurwerk al veel eerder wordt afgestoken dan oudjaar.

Vuurwerkmeldpunt voorafgaand aan oudjaarsnacht

Ervaart u in de periode vóór oudjaar vuurwerkoverlast? Dan kunt u dit melden bij het vuurwerkmeldpunt via vuurwerkoverlast@montfoort.nl. Geef hierbij de locatie, tijdstip, soort vuurwerk en eventueel een signalement van de personen die de overlast veroorzaken. Dit helpt de politie en boa’s bij de opsporing.

Dit e-mailadres is in gebruik tot en met de eerste week van januari 2023. Het voordeel van een e-mail is dat uw melding altijd op het juiste adres aankomt en er actie kan worden ondernomen.

Telefonisch meldpunt

Vuurwerkoverlast kunt u telefonisch melden via 0348 476477 (schakeling naar de BOA’s) van

  • dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december tussen 14.00 en 22.00 uur 

Buiten de genoemde tijden kunt u het nummer wel gewoon bellen, u wordt dan met de receptie van het Huis van Montfoort doorverbonden. Belt u buiten de openingstijden van het Huis van Montfoort, dan krijgt u het gebruikelijk bandje te horen.

De gemeente vraagt u, als u ongeoorloofd gedrag ziet met het afsteken van vuurwerk, de ander aan te spreken. En ziet u dat er toch spullen kapot gaan, dan kunt u de politie waarschuwen. U kunt dit doorgeven aan de politie via het algemene nummer: 0900-8844. Wanneer het gaat om heterdaad en/of gevaarlijke situaties door vuurwerk, verzoeken wij u om 112 te bellen. Alleen als de dader bekend is kan de schade verhaald worden.

Controles door BOA in burgerkleding

In de laatste week van het jaar zullen de BOA’s regelmatig controleren op vuurwerk, onopvallend, in burgerkleding. Het kan dus zo zijn dat u ze niet herkent, maar dat ze er wel degelijk zijn.

Vernieling door vuurwerk tijdens de jaarwisseling

Helaas gebeurt het ook dat vuurwerk schade veroorzaakt. Het zogenaamde ‘vuurwerk vandalisme’ betekent jaarlijks een flinke financiële schadepost. Laten we met z’n allen proberen dit te voorkomen.

De gemeente vraagt u, als u ongeoorloofd gedrag ziet met het afsteken van vuurwerk, de ander aan te spreken. En ziet u dat er toch spullen kapot gaan, dan kunt u de politie waarschuwen. U kunt dit doorgeven aan de politie via het algemene nummer: 0900-8844. Wanneer het gaat om heterdaad en/of gevaarlijke situaties door vuurwerk, verzoeken wij u om 112 te bellen. Alleen als de dader bekend is kan de schade verhaald worden.

De BOA van de gemeente kan vuurwerkovertredingen gepleegd door jongeren onder de 18 jaar direct afdoen. Zij kan de jongere(n) direct doorverwijzen naar bureau HALT.

Feestelijk het jaar uit: de do’s en dont’s over vuurwerk

Ouders let op uw kinderen dat zij geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken.
Er zijn een paar belangrijke wettelijke spelregels rond het afsteken van vuurwerk:

  • Vuurwerk kopen: donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 december
  • Legaal vuurwerk: vuurwerk koopt u bij winkels die toestemming hebben voor de verkoop; zij alleen verkopen het legale, toegestane vuurwerkassortiment.
  • Er is een landelijk verbod op knalvuurwerk, zoals rotjes, ratelbanden, Chinese rollen en singleshots. Ook cobra's, vlinders en nitraten zijn verboden. 
  • Het is verboden vuurwerk te verkopen aan personen jonger dan 16 jaar.
  • Vuurwerk afsteken mag alleen tussen zaterdag 31 december 18.00 uur en zondag 1 januari 2023 02.00 uur.

 

Afsteken vuurwerk

Vuurwerk afsteken mag alleen tussen zaterdag 31 december 18.00 uur en zondag 1 januari 2023 02.00 uur.

Wees altijd alert bij het afsteken en kijken naar vuurwerk. Koud vuurwerk bestaat niet, ook sterretjes worden heet en kunnen letsel veroorzaken. Gebruik altijd een aansteeklont voor het afsteken van vuurwerk en plaats het vuurwerk op een stevige vlakke ondergrond. Bescherm de ogen met een vuurwerkbril. Ook omstanders, (klein)kinderen, raden wij aan een vuurwerkbril te dragen.
Let op met brandbare kleding, zoals nylon of kleding met wijde zakken.

Vuurwerkafval

Een schone start van het nieuwe jaar in Montfoort! Vuurwerk afsteken maakt oudejaarsavond tot een echt feest. Tegelijkertijd veroorzaakt het ook veel afval. Om het nieuwe jaar schoon te beginnen roept de gemeente inwoners op om na oudjaarsavond het vuurwerkafval samen op te ruimen. Dat is een schoon én gezellig begin van het nieuwe jaar.

Voorkom ongelukken

Vuurwerkafval opruimen zorgt ook voor meer veiligheid. Iedereen kent de verhalen wel van kinderen die nieuwjaarsdag op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is afgegaan en die dit vuurwerk alsnog afsteken. Met alle gevolgen van dien. Help dus vuurwerkslachtoffers voorkomen en ruim uw vuurwerkafval op.

Vuurwerk en (mini)containers

De minicontainers voor uw afval moeten altijd op uw eigen terrein staan. Met de jaarwisseling is het zeker raadzaam de containers binnen of in de tuin te zetten. De containers zijn in de praktijk een uitnodiging om vuurwerk in te plaatsen. U bent zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan de containers. De afvalbakken op wandelroutes en bij bankjes zijn in de week voor kerstmis dichtgemaakt.

Ondergrondse containers

De ondergrondse container in de gemeente Montfoort zullen op 31 december om 10.00 uur worden afgesloten om schade aan de containers te voorkomen. De containers zullen in de loop van 1 januari 2023 weer geopend worden.

Schoonvegen

De binnenstad van Montfoort, de kern van Linschoten en andere doorgaande wegen worden op maandag 2 januari schoongeveegd en opgeruimd.

Carbidschieten

Carbidschieten is in de gemeente Montfoort niet toegestaan binnen de bebouwde kom. In het buitengebied is carbidschieten een lange traditie die wordt gedoogd.

pexels-flo-dahm-154514575