Werkzaamheden Rijkswaterstaat m.b.t. inrichten werkterrein en plaatsen hulpbrug

Dit najaar wordt de draaibrug in Montfoort gerenoveerd door Rijkswaterstaat. Zij start deze week met de voorbereidende werkzaamheden. In dit bericht leest u meer over het inrichten van een werkterrein, het plaatsen en in gebruik nemen van de tijdelijke hulpbrug en de gevolgen voor het verkeer.

Het draaiende gedeelte van de brug wordt in de tweede helft van oktober 2022 eruit gehesen en naar een andere locatie buiten Montfoort gebracht. Daar wordt de brug opgeknapt. In oktober 2022 tot en met maart 2023 vernieuwt Rijkswaterstaat rondom de brug onder andere het houten remmingwerk, herstelt de kademuur, plaatst een afscheidingsmuur en renoveert het draaipunt. 

Tijdelijk werkterrein

Om de werkzaamheden aan de draaibrug Montfoort uit te kunnen voeren is werkruimte nodig. Op het terrein van de scouting ter hoogte van de Hofdijk wordt daarom een tijdelijk werkterrein ingericht. Het gaat hierbij onder andere om een kantoorunit, werkplaats en opslag van kleine materialen. Vanaf het tijdelijk werkterrein komt in het water een loopvlonder te liggen die het werkterrein verbindt met het werkgebied rondom de brug.

Tijdelijke hulpbrug

Er komt een tijdelijke hulpbrug voor fietsers, wandelaars en hulpdiensten ten westen van de huidige brug, tussen Om ‘t Wedde en de IJsselkade ter hoogte van de huisnummers 24 en 26. De hulpbrug wordt een constructie op palen. Er worden aan beide zijden in het water palen geplaatst in de bodem en de hulpbrug wordt hier opgelegd. Deze hulpbrug wordt op maandag 10 oktober aangevoerd en op dinsdag 11 oktober en woensdag 12 oktober langzaam omhooggetild (gevijzeld) op de palen.

Hinder en maatregelen aanleg hulpbrug

  • Deze week (in de week van 19 september) plaatst de aannemer vier funderingspalen (buispalen) voor de hulpbrug. Binnen deze buispalen worden de palen geheid. Mogelijk zijn hierbij doffe klappen waar te nemen.
  • Tijdens het plaatsen van het vaste deel (het dek) van de hulpbrug op 10 en 11 oktober 2022 kan het zijn dat het verkeer op Onder de Boompjes korte tijd even moet wachten.
  • Voor het plaatsen van de hulpbrug werkt de aannemer doordeweeks tussen 07.00 en 19.00 uur.
  • Van maandag 10 oktober 2022 tot zaterdag 1 april 2023 geldt een vaarverbod op de Hollandsche IJssel bij Montfoort vanaf het scouting terrein tot aan de hulpbrug in beide richtingen.

Hulpbrug in gebruik en afsluiting draaibrug

Vanaf woensdag 12 oktober 17.00 uur is de hulpbrug in gebruik en sluit Rijkswaterstaat de draaibrug af voor al het verkeer. (Brom)fietsers, voetgangers en de hulpdiensten kunnen vanaf woensdag 12 oktober 17.00 uur gebruik maken van de tijdelijke hulpbrug. Aan het begin en einde van de brug worden paaltjes geplaatst, zodat autoverkeer er niet overheen kan. Het autoverkeer moet vanaf woensdag 12 oktober 17.00 uur tot april 2023 omrijden via de N204.

Vervolg

In oktober 2022 start de voorbereiding voor het uithijsen van de draaibrug. Het uithijsen gebeurt in de tweede helft van oktober. Begin oktober volgt meer informatie over de werkzaamheden en maatregelen tijdens het uithijsen van de draaibrug. Kijk voor de actuele informatie op de website van Rijkswaterstaat.