Werkzaamheden kruising Mastwijkerdijk, Hofdijk en Lindeboomsweg

De werkzaamheden vinden plaats van dinsdag 15 november 7:00 uur t/m vrijdag 18 november 16:00 uur.

panorama (1)De werkzaamheden aan de kruising Mastwijkerdijk, Hofdijk en Lindeboomsweg vinden plaats, omdat er scheuren en gaten in het asfalt zitten. Deze worden erger als hier niks aan gedaan wordt. Daarnaast verwijderen we het verkeersplateau op de kruising en brengen we er op de Lindeboomsweg een drempel aan.

Afsluiting kruising i.v.m. veiligheid

Gedurende de werkzaamheden is de kruising afgesloten voor al het verkeer in verband met veiligheid. Dit geldt in principe ook voor fietsers. Maar gedurende de werkzaamheden zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn, die bepalen of fietsers op dat moment wel of niet de werkzaamheden kunnen passeren. Het verkeer wordt tijdig omgeleid middels omleidingsborden.

Overlast

We zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen we niet uitsluiten dat u enige hinder kunt ondervinden. Wij vragen uw begrip daarvoor.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk wordt uitgesteld naar een later moment.