Zendmachtiging lokale omroep aanvragen

Radio Stad Montfoort is al jarenlang de lokale omroep die radio, internet en tv-tekst maakt over wat er in de gemeente speelt. Het Commissariaat van de Media heeft Radio Stad Montfoort hiervoor een zendmachtiging gegeven. Deze zendmachtiging loopt van rechtswege af op 15 juli 2023. Dit betekent dat publieke omroepen die, vanaf 15 juli 2023, in aanmerking willen komen als lokale omroep voor gemeente Montfoort een aanvraag kunnen indienen bij het Commissariaat van de Media.

Eén lokale omroep per gemeente

Het Commissariaat voor de Media wijst per gemeente één lokale omroep aan. De Mediawet heeft bepaald dat meer lokale omroepen niet mogelijk zijn. Als een omroep de zendmachtiging krijgt, dan verzorgt zij vijf jaar lang het media-aanbod in de gemeente Montfoort. Voordat het Commissariaat een besluit kan nemen, geeft de gemeenteraad van Montfoort hier een advies over.

Aanvraag indienen vóór 15 januari 2023

Om voor een zendmachtiging in aanmerking te komen, is het nodig een aanvraag in te dienen bij het Commissariaat van de Media vóór 15 januari 2023.

Wie kan een aanvraag doen?

Iedereen kan een aanvraag doen, hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. Wilt u een aanvraag doen of wilt u meer weten over de procedure? Ga dan naar de website www.cvdm.nl

Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Remke Bootsman via r.bootsman@montfoort.nl