Archeologische vondst in de Hofstraat

Tijdens graafwerkzaamheden in de Hofstraat in Montfoort is een archeologische vondst gedaan. Het gaat om een stuk muur afkomstig uit de periode tussen de 14e en 16e eeuw. De archeoloog heeft de vondst bekeken en vrijgesteld, waarna de werkzaamheden zijn hervat.

Archeologische vondstBijzonder oude geschiedenis

Het centrum van Montfoort is al heel oud is en kent een gelaagde opbouw; de eerste delen van de stad zijn in opdracht van bisschop Godfried van Rhenen al in 1170 gebouwd. De stad breidde zich gestaag uit, maar heeft ook veel roerige tijden gekend. De stad is onder andere is belegerd door de bisschop van Utrecht in 1387. In 1629 ontstond een grote stadsbrand wat delen van de stad, waaronder de Grote of Sint-Janskerk, in de as legde. Hierna is in 1934 de huidige Hervormde Kerk gebouwd. In 1672 hebben Franse troepen het middeleeuwse kasteel opgeblazen; alleen de voorburcht werd behouden en wordt nu 'het kasteel' genoemd. Deze gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat de stad gelaagd is opgebouwd en bouwwerken uit verschillende tijdsperiodes kent. De kans op het vinden van archeologische vondsten in Montfoort is daarom ook heel groot.

Herinrichting Hofstraat- Om ’t Hof -Hofplein

Afgelopen maandag 2 oktober jl. is de aannemer, onder begeleiding van een archeoloog, gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Hofstraat. Het straatwerk wordt vervangen en nieuw groen aangeplant. Met de nieuwe inrichting komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. In de Hofstraat komt een hemelwaterriolering. Hierdoor ontstaat een gescheiden rioolstelsel waardoor het schone regenwater niet langer naar de rioolzuivering gaat. De aannemer gaat de werkzaamheden in verschillende korte fases uitvoeren. Zo hebben aanwonenden en andere gebruikers van de straat zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de straten in februari 2024 opnieuw ingericht.