Draaibrug Montfoort weer in gebruik

De draaibrug in Montfoort is het afgelopen half jaar gerenoveerd. Dinsdag 16 mei is de brug officieel geopend door wethouder Van Dalen (gemeente Montfoort) en Cees Henk Oostinga (Rijkswaterstaat). Dit gebeurde in aanwezigheid van omwonenden en belanghebbenden.

image00005Wethouder Van Dalen (openbare ruimte): “We zijn blij met het mooie resultaat. Om dit te bereiken is afgelopen half jaar veel werk verzet. Er vond een goede samenwerking plaats tussen gemeente, HDSR, Rijkswaterstaat en aannemer VolkerWessels. We hebben ons gezamenlijk ingezet om de hinder voor omwonenden en belanghebbenden zoveel mogelijk te beperken. We bedanken onze inwoners voor hun begrip voor de werkzaamheden en mogelijke hinder die ze ondervonden hebben. Ook bedanken we de Scouting Montfoort voor het ter beschikking stellen van hun terrein tijdens de werkzaamheden. Zo had de aannemer een werkterrein vlakbij de draaibrug.”

Grondige opknapbeurt

De draaibrug Montfoort is de afgelopen periode grondig opgeknapt. Het stalen brugdeel is compleet gestraald op een andere locatie en opnieuw geschilderd. Ook de kademuren zijn grotendeels hersteld en de slagboom is verplaatst, zodat fietsers veilig kunnen wachten bij een brugsluiting. Daarnaast zijn de leuningen op en naast de brug, het wegdek op de brug, het houten remmingwerk en de apparatuur voor bediening en besturing vernieuwd. De brug voldoet nu weer aan de huidige machine- en veiligheidseisen en kan weer jaren mee.

Monique Bouwman (omgevingsmanager Rijkswaterstaat): “Door middel van informatieavonden, brieven en persoonlijke gesprekken hebben we met alle betrokken partijen geprobeerd de ideeën, wensen en zorgen van de omgeving daar waar het kon mee te nemen in het hele renovatie traject. Ik vond het fijn om hier als omgevingsmanager te werken. Met deze opening bedanken we dan ook de omwonenden voor het fijne contact tijdens de renovatie.”

Veel interesse

Tijdens de werkzaamheden was er veel belangstelling van omwonenden voor de renovatie. Vooral tijdens het uithijsen en terugplaatsen van de draaibrug was veel publiek aanwezig via de livestreams. Zo konden zij dit bijzondere schouwspel goed volgen.

Brug en vaarweg weer toegankelijk

Verkeer kan vanaf nu weer gebruik maken van de opgeknapte brug. De tijdelijke hulpbrug wordt woensdag 17 mei verwijderd. Vanaf donderdag 18 mei is de vaarweg weer vrij en dus toegankelijk. Van 18 mei tot en met 9 juni wordt de brug tijdelijk drie keer per dag bediend: van 10.00 tot 10.30 uur, 13.30 tot 14:00 uur en van 18.00 tot 18.30 uur. Dit in verband met werkzaamheden op de bediencentrale in Nieuwegein. Vanaf zaterdag 10 juni is er weer sprake van reguliere bediening.