Gemeente Montfoort en stichting SchuldHulpMaatje Montfoort-Linschoten ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 16 maart hebben stichting SchuldHulpMaatje (SHM) en gemeente Montfoort een intentieverklaring ondertekend om samen te gaan werken. Het doel is om gezamenlijk mensen met financiële problemen in gemeente Montfoort te helpen om (weer) een financieel gezonde huishouding te voeren.

Al een aantal maanden is stichting SHM in de gemeente Montfoort actief. De stichting gaat uit van de lokale kerken in Montfoort en Linschoten. Zij wil mensen met financiële problemen helpen door naast hen te gaan staan en met hen mee te denken. De hulp bestaat uit persoonlijke begeleiding door een zogeheten SchuldHulpMaatje.

Wethouder Kees van Dalen: “Vooral in deze tijd is hulp voor mensen met financiële problemen belangrijk. De samenwerking met stichting SchuldHulpMaatje is een mooie en welkome aanvulling op de hulp die we vanuit de gemeente al bieden aan onze inwoners. Ik ben erg blij met dit mooie initiatief en de inzet van de gezamenlijke kerken om dit te gaan doen. We hopen dan ook dat veel inwoners die hulp nodig hebben, hier gebruik van gaan maken.“

Waar helpt een SchuldHulpMaatje bij?

In alle aspecten van de begeleiding door SHM staat het stimuleren van de zelfredzaamheid van de hulpvrager centraal. SHM werkt aanvullend op de professionele hulpverlening en richt zich met name op vroegsignalering van financiële problemen. Zij helpen onder andere bij:

  • Het ordenen van de administratie
  • Het in kaart brengen van inkomsten en uitgaven
  • Het  inzichtelijk maken van de schuldenlast
  • Een persoonlijk financieel plan maken (met aflossen van de schuld indien van toepassing)
  • Het aanvragen van toeslagen (indien van toepassing)
  • Mentale problemen (ook tijdens een WSNP Schuldsaneringstraject indien van toepassing)

Vrijwilligers

De SchuldHulpMaatjes werken op vrijwillige basis. Ze volgen een training van 3 dagen, voordat zij als maatje aan een hulpvrager worden gekoppeld. Ook de coördinatoren, die verantwoordelijk zijn voor het aansturen en begeleiden van de maatjes,  volgen deze training. Daarnaast beschikt SHM over een bestuur dat toezicht houdt op alle activiteiten binnen onze stichting.

SchuldHulpMaatje worden?

Op dit moment volgen vijf maatjes en een coördinator de training. Op 1 april a.s. hopen zij gecertificeerd en wel te kunnen starten. Meer maatjes of een extra coördinator zijn welkom. Heeft u interesse om maatje of coördinator te worden? Neem dan contact op met Tera Voorwinden via tera.voorwinden@montfoort.schuldhulpmaatje.nl of 06-51626184.