Gemeente wil grip houden op uitbreiding bedrijventerrein Heeswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni 2023 besloten de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe te passen op een aantal percelen in de gemeente die grenzen aan bedrijventerrein Heeswijk in Montfoort.

Dit houdt in dat de grondeigenaren hun grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden als ze deze willen verkopen. Dit doen we om zelf invloed te hebben op een eventuele ontwikkeling van deze uitbreidingslocatie. We willen voorkomen dat de grond in handen komt van speculanten. De locatie waarop Wvg gevestigd is, ligt naast bedrijventerrein Heeswijk, tussen de Provincialeweg (N228) en de Hollandsche IJssel.

Voor ondernemers en inwoners

De gemeente heeft als beleid om het voor (lokale) bedrijven aantrekkelijk te houden om zich in onze gemeente te vestigen. Hierbij hoort ook dat we geschikte ruimte bieden voor ontwikkeling van deze bedrijven. En we willen zorgen dat er genoeg banen binnen onze gemeente zijn en blijven. Daarom hebben we verkennend onderzoek gedaan naar nieuwe locaties voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. De locatie waarop we nu Wvg gevestigd hebben, kwam als meest kansrijk naar voren.

Inzage besluit

De grondeigenaren zijn geïnformeerd over de betekenis van het gemeentelijk voorkeursrecht voor hun eigendom. Zij kunnen binnen zes weken bezwaar maken. Het besluit is op 28 juni 2023 gepubliceerd via Overheid.nl. Daarnaast is het besluit met bijbehorende stukken vanaf 29 juni 2023 fysiek in te zien in het Huis van Montfoort. De grondeigenaren hebben ook zes weken de tijd om een zienswijze op het ontwerp raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit in te dienen. Dit betekent dat de zienswijze of het bezwaar uiterlijk op 9 augustus 2023 per post bij ons ingediend moet zijn.

Hoe gaat het verder?

Door het collegebesluit is de Wvg tijdelijk geldig. Binnen drie maanden moet de gemeenteraad over de aanwijzing van het perceel en de perceelsgedeelten besluiten om de Wvg wettelijk geldig te maken. De verwachting is dat een raadsvoorstel inclusief een document met bezwaren en zienswijzen op 25 september a.s. door de gemeenteraad behandeld wordt. Als de raad dit voorstel bestendigt, ligt het voorkeursrecht voor de komende drie jaar vast. In die periode zullen we verder onderzoek doen naar de gewenste invulling van het bedrijventerrein Heeswijk-Oost en wordt een bestemmingsplan/omgevingsplan voorbereid.