Gemeenteraad stemt in met voorkeursrecht gebied duurzame energiebronnen

Op 3 juli stemde de gemeenteraad in met het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op een aantal percelen in onze gemeente. Met dit besluit is het wettelijk geldig gemaakt dat de grondeigenaren hun perceel eerst aan de gemeente moeten aanbieden als ze deze willen verkopen. Dit ligt voor de komende drie jaar vast.

Welk gebied?

Het gaat om het gebied ten noorden van de kern Montfoort, ten zuiden van de A12, ten westen van de Blindeweg en ten oosten van de Cattenbroekerdijk. Dit doen we om zelf  invloed te hebben op een eventuele ontwikkeling van dit gebied voor duurzame energiebronnen. We willen voorkomen dat de grond in handen komt van speculanten.

Waarom vestigen we juist Wvg op dit gebied?

Dit gebied kwam als meest kansrijk voor duurzame energiebronnen naar voren in het Toets- en Afwegingskader Duurzame Energie. Ook ziet de provincie Utrecht dit gebied als een van de kansrijke (zoek)gebieden voor windenergie. Zij wil meer balans tussen verschillende energiebronnen in de provincie. Bij het uitblijven van extra zoekgebieden voor windenergie kan zij gebruikmaken van haar bevoegdheden om deze te realiseren. We willen dit graag (zoveel mogelijk) zelf in de hand houden, om de belangen van onze inwoners te waarborgen.