Gemeenteraad stemt in met voorkeursrecht gebied voor uitbreiding bedrijventerrein Heeswijk

De gemeenteraad heeft op 25 september 2023 besloten de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) toe te passen op een aantal percelen in de gemeente die grenzen aan bedrijventerrein Heeswijk in Montfoort. Het voornemen is om dit bedrijventerrein in de toekomst uit te breiden.

Welk gebied?

De locatie waarop Wvg gevestigd is, ligt naast bedrijventerrein Heeswijk, tussen de Provincialeweg (N228) en de Hollandsche IJssel. Het gemeentelijk voorkeursrecht regelt dat grondeigenaren hun perceel eerst aan de gemeente moeten aanbieden als ze deze willen verkopen. Dat maakt het voor ons mogelijk zelf actief op te treden bij de ontwikkeling van deze gronden en zelf de regie te houden bij de ontwikkeling van de locatie Heeswijk Oost. Zo hebben we de beste mogelijkheden om de uitbreiding zo goed mogelijk in te passen.

Voor ondernemers en inwoners

We hebben als beleid om het voor (lokale) bedrijven aantrekkelijk te houden om zich in onze gemeente te vestigen. Hierbij hoort ook dat we geschikte ruimte bieden voor ontwikkeling van deze bedrijven. En we willen zorgen dat er genoeg banen binnen onze gemeente zijn en blijven. Daarom hebben we verkennend onderzoek gedaan naar nieuwe locaties voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein. De locatie waarop we nu Wvg gevestigd hebben, kwam als meest kansrijk naar voren. 

Hoe gaat het verder?

De gewenste invulling van het bedrijventerrein Heeswijk Oost zal de komende maanden verder worden onderzocht en er zal een omgevingsplan, als opvolger van het bestemmingsplan, worden voorbereid. Hiervoor moeten nog verschillende stappen, waaronder een participatieproces, doorlopen worden. Het streven is om binnen drie jaar een omgevingsplan vast te stellen.