Het college presenteert een sluitende begroting voor 2024

De gemeente Montfoort staat er financieel goed voor. Dat blijkt uit de sluitende begroting 2024 die het college presenteert. Ook voor de jaren 2025- 2027 zijn de financiën op orde. Het blijft echter nodig voldoende reserves op te bouwen voor de nabije toekomst.

Wethouder Financiën Wim van Wikselaar: “We zijn tevreden dat we er financieel nog goed voor staan en een sluitende begroting kunnen presenteren. Hierdoor kunnen we onze inwoners ondersteunen, daar waar nodig. Tegelijk blijft de situatie kwetsbaar, want Montfoort zit, net als vele andere gemeenten, in een financieel onzekere en moeilijke situatie. Ondanks dat we er goed voor staan, zijn niet alle wensen haalbaar. Het blijft nodig voldoende reserves op te bouwen, mede door de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk, om in te kunnen spelen op opgaven en uitdagingen in de nabije toekomst.”

Een kritische blik op de uitgaven blijft belangrijk door de huidige economische omstandigheden, opgaven vanuit het Rijk op het gebied van klimaat en energie, opvang van statushouders en langdurige onduidelijkheid over de financiële middelen vanuit het Rijk voor de jeugdzorg en het gemeentefonds.

Bespreking in raad

De begroting wordt op 24 oktober a.s. besproken in de openbare commissie Bestuur, Financiën en Samenleving. Op 6 november a.s. besluit de gemeenteraad over de begroting in de openbare raadsvergadering.