Inloop informatiebijeenkomst Park Rapijnen op 28 juni

Op woensdag 28 juni organiseren BPD, Urban Made en gemeente Montfoort een informatieavond over het ontwerp bestemmingsplan voor Park Rapijnen. Ook tonen de architecten op deze avond het schetsontwerp van de landschappelijke inrichting en de schetsontwerpen van de verschillende typen woningen in het project.

We nodigen u van harte uit om naar de inloopavond te komen. Deze vindt plaats op 28 juni tussen 19:00 en 21:00 uur in ’t Kruispunt in Linschoten. U kunt dan op elke gewenst tijdstip binnenlopen.

Ontwerp bestemmingsplan

De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan na de zomervakantie ter besluitvorming aan het college wordt aangeboden. Na besluitvorming zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gaan. Voor het afronden en gereed maken hiervan voor de gemeentelijke besluitvorming, laten we u graag de stukken zien. Tijdens deze avond lichten we het ontwerp bestemmingsplan graag aan u toe en beantwoorden we uw eventuele vragen.

Inschrijven nog niet mogelijk

In deze fase is het nog niet mogelijk in te schrijven op de woningen. Met de huidige planning zal de start van de verkoop van de woningen, na positieve besluitvorming en afronding van de bestemmingsplanprocedure naar verwachting de eerste helft van 2024 kunnen plaatsvinden.

Aanmelden

Komt u naar de inloop informatiebijeenkomst? Dan is het fijn als u zich hiervoor aanmeldt, zodat we alle voorbereidingen op de locatie kunnen treffen. U meldt zich aan via het formulier hiervoor op de website van Park Rapijnen.