Inloopavond ontwerp bestemmingsplan De Bleek fase 1

Op woensdag 21 juni van 16:30 tot 19:00 uur organiseren we een inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan voor uitbreidingslocatie De Bleek fase 1. U bent dan van harte welkom in het Huis van Montfoort.

Wat kunt u verwachten op 21 juni

Op 21 juni willen we u het ontwerp bestemmingsplan laten zien en u de mogelijkheid geven om de vragen die u heeft te stellen aan de aanwezige deskundigen. Die vragen kunnen gaan over het ontwerp bestemmingsplan zelf, maar ook over de bijbehorende procedure of over de vervolgplanning van De Bleek. U kunt op 21 juni tussen 16:30 en 19:00 uur binnen lopen wanneer het u uitkomt. Tijdens deze inloopavond kunnen we nog geen informatie geven over nieuwbouwwoningen of over prijzen van nieuwbouwwoningen. Die informatie verwachten we pas begin volgend jaar te kunnen geven.

Wat hebben we al gedaan?

In 2020 zijn we gestart met dit project. De gemeenteraad heeft dit gebied in 2020 aangewezen als één van de uitbreidingslocaties voor woningbouw. Vervolgens heeft de raad in 2021 besloten om deze locatie als eerste uit te werken. De gemeente heeft dit gedaan samen met de ontwikkelende partijen Bunnik Projekten en BPD │Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. In 2022 is een participatietraject doorlopen. Er zijn drie openbare informatiebijeenkomsten geweest. Daarnaast hebben we samengewerkt met een klankbordgroep van omwonenden. Het programma van eisen voor De Bleek is in oktober 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp bestemmingsplan De Bleek fase 1 is nu de volgende stap in dit project.

Fase 1 De Bleek

Provincie Utrecht heeft in februari 2023 aangegeven dat zij haar medewerking wil verlenen aan de eerste fase van De Bleek. In deze fase gaan we ongeveer 200 woningen realiseren. De woningen komen in het zuidelijk deel van het plangebied, bij de Tiendweg. Het ontwerp bestemmingsplan gaat dus over de eerste fase van De Bleek. 

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan is gereed. Naar verwachting ligt het vanaf 16 juni acht weken ter inzage. Dus van 16 juni t/m 10 augustus kan iedereen het ontwerp bestemmingsplan inzien, zowel online als bij de balie van het Huis van Montfoort. Tijdens de periode van de terinzagelegging staat het iedereen vrij om een zienswijze in te dienen.