Medewerking van provincie Utrecht voor de realisatie van 200 woningen in De Bleek

Gemeente Montfoort krijgt medewerking van de provincie Utrecht om de eerste 200 nieuwbouwwoningen in plan De Bleek in Montfoort te gaan realiseren. De provincie heeft dit bekend gemaakt in haar ‘Ontwerp Provinciaal programma Wonen en Werken’ dat zij op 22 februari heeft gepubliceerd.

Hiermee komt gemeente Montfoort opnieuw een stap dichterbij het halen van de woningbouwopgave van ten minste 430 woningen voor 2030.

Woningbouwlocatie De Bleek ligt buiten de bebouwde kom. Daarom is goedkeuring van de provincie Utrecht nodig. Zij wil medewerking verlenen aan de eerste fase van uitbreidingslocatie De Bleek. In deze fase gaan we 200 woningen realiseren. De woningen komen aan de zuidkant van het plangebied, vlakbij de Tiendweg.

Ter inzage

Vanaf 1 maart 2023 ligt het ‘Ontwerp Provinciaal programma Wonen en Werken’ van de provincie voor 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode is er de mogelijkheid om op dit ontwerp te reageren bij de provincie Utrecht. Aankomende zomer stelt het college van Gedeputeerde Staten het provinciaal programma definitief vast.

Woningen in verschillende segmenten

Tweederde van de woningen, die in deze fase gerealiseerd gaan worden, valt binnen het segment betaalbaar. Er komen circa 65 sociale huurwoningen, circa 70 woningen voor koop onder 355.000 euro v.o.n. of huur tot 1.000 euro per maand en circa 65 woningen in het duurdere segment.

Rob Jonkers, wethouder Ruimte: “Medewerking van de provincie is een belangrijke mijlpaal waarmee we een stap dichterbij het realiseren van woningen in onze gemeente zijn. We hebben veel woningzoekenden in onze gemeente, daarom ben ik er trots op dat is afgesproken met de provincie en de ontwikkelaars dat een groot deel van deze woningen betaalbaar wordt. Ook draagt De Bleek bij aan het behouden van voorzieningen en de vitaliteit van de gemeente. Ik kijk uit naar de volgende stap voor de bouw van een mooie en duurzame wijk in Montfoort.”

Planning en vervolgstappen

In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente, in samenwerking met de projectontwikkelaars, de belangrijkste voorbereidingen getroffen. Daarom kunnen we nu snel met de uitvoering starten. Na de zomer wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden. We verwachten met de eerste werkzaamheden in het veld, het zogenaamde ‘bouwrijp maken’, te kunnen start in het eerste kwartaal van 2024. De verwachting is dat we met de bouw van de eerste woningen in het derde kwartaal van 2024 kunnen beginnen.

Aanmelden woningzoekenden

Vanaf nu kunnen woningzoekenden zich als belangstellende aanmelden op de website www.nieuwbouw-debleek.nl. Klik op de ‘houd me op de hoogte’-button om aan te melden voor de nieuwsbrief. Wie zich aanmeldt, ontvangt altijd als eerste de meest actuele informatie over de verschillende typen woningen, prijzen, inschrijvings- en toewijzingsprocedures en start van de verkoop.

Goedkeuring andere uitbreidingslocaties

Iedere twee jaar publiceert de provincie Utrecht het ‘Ontwerp Provinciaal programma Wonen en Werken’. Eerder kregen we al goedkeuring van de provincie voor het uitbreidingsplan Park Rapijnen (Linschoten) en Hofwijk-Lindeboomsweg (Montfoort). Samen met de ontwikkelaars werken we aan de plannen voor deze locaties. Voor het vervolg van De Bleek  is de verwachting dat de provincie later ook de ontwikkeling van de rest van De Bleek zal goedkeuren, oftewel De Bleek fase 2.

Meer informatie?

De actuele status en uitgebreidere omschrijving van de (woningbouw)projecten vindt u via www.montfoort.nl/projecten.