Ondertekening unieke samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Montfoort en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor Korte en Lange Linschoten

Burgemeester Petra van Hartskamp en dijkgraaf Jeroen Haan van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden tekenen een unieke samenwerkingsovereenkomst voor het hersteltraject van de oevers en kade van de Korte en Lange Linschoten.

Waarom deze unieke samenwerking?

Wij zijn begin van dit jaar gestart met het herstellen van de oevers en kade van de Lange Linschoten om de verkeersveiligheid op de wegen hierlangs te verbeteren. Deze werkzaamheden staan ook gepland voor de oevers van de Korte Linschoten. Langs de Korte Linschoten wordt de oevers en kade voor een deel hersteld door HDSR en een ander deel door de gemeente. Door de uitvoering van de werkzaamheden te combineren besparen beide partijen kosten en beperken we gezamenlijk de overlast voor de aanwonenden. De aanwonenden zijn via een informatieavond betrokken en worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van dit project.

Werkzaamheden

De verwachting is dat met de werkzaamheden aan de Korte Linschoten deze winterperiode een start gemaakt kan worden. De werkzaamheden bestaan vooral uit het verwijderen van oude beschoeiingen en steigers en het plaatsen van nieuwe kunststof damwand binnen het dorp. Op het traject langs de Korte Linschoten Westzijde vanaf de N204 richting de A12 zal een stalen damwand worden geplaatst. Deze neemt de waterkerende functie van de huidige kade over. Hiermee voorkomen we dat de kade moet worden verbreed wat ten koste zou gaan van alle bomen die er nu langs staan.

Ondertekening bgm P.v. Hartskamp en dijkgraaf J. Haan samenwerkingsovereenkomst 2023