Ontwerp bestemmingsplan De Bleek ligt ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan voor De Bleek fase 1 is gereed. Het ligt vanaf vandaag (16 juni 2023) acht weken ter inzage. Tot en met 10 augustus kunt u het ontwerp bestemmingsplan inzien. Tijdens deze periode staat het iedereen vrij om een zienswijze in te dienen.

Fase 1 van het project De Bleek in Montfoort gaat over het zuidelijke deel van het plangebied, bij de Tiendweg. In deze fase gaan we maximaal 210 woningen realiseren. Het ontwerp bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt, gaat over fase 1.

Ontwerp bestemmingsplan inzien

U kunt het ontwerp bestemmingsplan online inzien via Overheid.nl. Ook ligt het fysiek ter inzage bij de balie in het Huis van Montfoort. Hiervoor kunt u een afspraak maken, maar dit is niet noodzakelijk.

Zienswijze indienen

Mocht u het niet eens zijn met het ontwerp bestemmingsplan, dan kunt u in de periode waarin het ter inzage ligt een zienswijze indienen. Deze kunt u per post sturen naar: Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. U richt de zienswijze aan burgemeester en wethouders van Montfoort. Het indienen van een zienswijze per email is niet toegestaan.

Wat moet er in de zienswijze staan?

De zienswijze moet de naam van het plan, uw eigen naam en adresgegevens, de datum waarop u de brief schrijft, een inhoudelijke motivering en uw handtekening bevatten.

Hoe gaat het nu verder?

Aan de hand van de ontvangen zienswijze(n) wordt gekeken of het plan eventueel aangepast moet worden. Komend najaar wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden. We verwachten met de eerste werkzaamheden in het veld, het zogenaamde ‘bouwrijp maken’, te kunnen start in het eerste kwartaal van 2024. De verwachting is dat de eerste woningen in het derde kwartaal van 2024 in verkoop worden genomen.