Ontwerpbestemmingsplan Park Rapijnen ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan voor Park Rapijnen is gereed. Van 19 december 2023 tot en met 29 januari 2024 ligt het ter inzage. Tijdens deze periode staat het iedereen vrij om een zienswijze in te dienen.

Park Rapijnen is een uitbreidingslocatie met in totaal 98 woningen aan de zuidoostelijke kant van de kern Linschoten. Tijdens de informatieavond op 28 juni hebben we het concept ontwerpbestemmingsplan laten zien, uitgelegd en vragen hierover beantwoord. Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en vanaf 19 december ligt het zes weken ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

U kunt deze bekendmaking online inzien via Overheid.nl. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt direct online naar het ontwerpbestemmingsplan. Ook ligt het fysiek ter inzage bij de balie in het Huis van Montfoort. Hiervoor kunt u een afspraak maken, maar dit is niet noodzakelijk.

Zienswijze indienen

Mocht u het niet eens zijn met het ontwerpbestemmingsplan, dan kunt u hier uiterlijk 29 januari op reageren door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u per post sturen naar: Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. U richt de zienswijze aan burgemeester en wethouders van Montfoort. Het indienen van een zienswijze per email is niet toegestaan. De zienswijze moet de naam van het plan, uw eigen naam en adresgegevens, de datum waarop u de brief schrijft, een inhoudelijke motivering en uw handtekening bevatten.

Hoe gaat het nu verder?

Aan de hand van de ontvangen zienswijze(n) wordt gekeken of het plan eventueel aangepast moet worden. De verwachting is dat het definitieve bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2024 voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Eind van dit jaar zullen de eerste voorbereidende werkzaamheden op het terrein starten. Mogelijk kunnen de eerste woningen in de tweede helft van 2024 in verkoop worden genomen.