Samen met Oudewater en Woerden werken we aan het behoud en uitbouwen van een bibliotheekvoorziening

Vandaag ondertekenden onze wethouder Kees van Dalen, wethouder Walther Kok (gemeente Oudewater), wethouder Jelmer Vierstra (gemeente Woerden) en Mirjam van den Bremen (directeur bestuurder van de Bibliotheek Het Groene Hart) een nieuw samenwerkingsdocument.

Hiermee besluiten we met elkaar verantwoordelijk te zijn voor de openbare bibliotheek in onze gemeenten. Daarnaast is besloten dat de Bibliotheek Het Groene Hart de praktische uitvoering van alle bibliotheektaken op zich neemt.

Ontwikkelen naar volwaardige bibliotheek

Op dit moment hebben we een kleine bibliotheek in Montfoort en in Linschoten waar inwoners boeken af kunnen halen om te lenen. In oktober 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan deze afhaalpunten door te ontwikkelen naar een volwaardige bibliotheek. Sinds die tijd zijn we bezig met de voorbereidingen om in zowel Montfoort als Linschoten een volwaardige bibliotheek in te kunnen richten.

Wethouder Kees van Dalen: “Ik vind het fijn dat door de ondertekening van het samenwerkingsconvenant en door de samenwerking tussen Bibliotheek Het Groene Hart en de Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten (SWOM) we nu kunnen gaan bouwen aan een volwaardige bibliotheek in onze gemeente, waarin alle inwoners kunnen lezen, samenkomen, ontmoeten en ontwikkelen. Zeker ook voor onze jeugd vind ik dit fijn en belangrijk dat er hier voldoende mogelijkheden voor komen.”

Lezen, samenkomen, ontmoeten en ontwikkelen

De bibliotheek krijgt een steeds belangrijkere maatschappelijke-educatieve rol in de samenleving. Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en terecht kunnen voor al hun vragen, voor het lenen van een boek, om de Nederlandse taal te leren of om digitaal vaardiger te worden. Het is een plek voor alle inwoners om hun talenten te ontwikkelen, een leven lang te leren en om optimaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Door het ondertekenen van het convenant erkennen de drie gemeenten dat zo’n centrale plek erg belangrijk is.

Bibliotheek in onze gemeente

In Linschoten wordt de huidige locatie uitgebouwd naar volwaardige bibliotheek. In Montfoort zijn we op zoek naar een grotere locatie, omdat de huidige locatie niet voldoet aan de wensen en eisen om een volwaardige bibliotheek te realiseren. Vanuit de gemeente heeft het uitbouwen van bibliotheek prioriteit, maar het heeft tijd nodig om dit te realiseren.