Samen werken aan veilig en gezond uitgaan in onze gemeente

Op dinsdag 4 juli ondertekenden horecaondernemers in onze gemeente, Koninklijke Horeca Nederland, gemeente Montfoort en Politie het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).

Met de ondertekening is de formele samenwerking tussen de verschillende partijen een feit. Doel van deze samenwerking is om het uitgaansklimaat in onze gemeente veilig te houden en wanneer nodig te verbeteren.

Ondertekening horeca convenant 2023

Met de ondertekening van het KVU-convenant slaan alle partijen de handen ineen om samen op te trekken en op te kunnen treden als het uitgaanspubliek overlast geeft. De sfeer binnen de lokale horeca is meestal goed. Maar het komt voor dat horecaondernemers worden geconfronteerd met bezoekers die de ondernemers, het personeel of gasten overlast bezorgen. Het gaat hierbij om mishandeling, lastig vallen, drugsgebruik of het verhandelen ervan of geweld.

Een van de maatregelen die opgenomen is in het KVU-convenant, is een ontzeggingsbeleid. De maatregel werkt twee kanten op. Aan de ene kant kunnen overlastgevers voor langere tijd geweigerd worden in alle uitgaansgelegenheden in onze gemeente. Aan de andere kant weten potentiële overlastgevers vooraf wat gevolgen zijn als ze zich misdragen. In andere gemeenten is de ervaring dat een horecaontzegging een van de beste maatregelen is om overlast in uitgaansgebieden aan te pakken.